Dziennik Przedsiebiorcy

Bezpłatny kurs programowania

Kurs obejmujący podstawy programowania aplikacji internetowych w oparciu o Javę i MySQL. Środowiskiem wykorzystywanym w kursie będzie NetBeans. Pakiet NetBeans Bundle w wersji Web & Java EE wykorzystany w kursie zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do tego aby zapoznać się z tajnikami programowania aplikacji internetowych w Javie.

Instalacja środowiska deweloperskiego
Krok 1. Instalacja JDK
Krok 2. Instalacja NetBeans
Krok 3. Instalacja MySQL - mysql-5.0.67-win32

Podstawy programowania komputerów

 • Algorytm
 • Zapis algorytmu w postaci pseudokodu
 • Podstawy programowania
 • Jakość programowania
 • Założenia programowania w Javie


Pierwszy program

 • Planowanie struktury
 • Tworzenie nowego projektu
 • 4.3 Teraz tworzymy nasz servlet

Drugi program - Gra zgadula

 • Planowanie struktury
 • Tworzenie nowego projektu
 • Teraz tworzymy nasz servlet


Trzeci program - Weryfikacja poprawności PESEL

 • Planowanie struktury
 • Tworzenie nowego projektu
 • Teraz tworzymy nasz servlet

Praca z serwerem baz danych MySQL przy wykorzystaniu NetBeans

 • Tworzenie instancji bazy danych
 • Podłączanie do instancji bazy danych
 • Tworzenie tabel bazy danych
 • Praca z danymi tabel
 • Wykonywanie skryptów SQL

Serwery baz danych

 • Rodzaje baz danych
 • Relacyjna baza danych
 • Tworzenie struktur danych w modelu relacyjnym
 • Język komunikacji z bazą danych - SQL (Structured Query Language)
 • Wybieranie danych z wielu tabel
 • Podzapytania
 • Definiowanie struktur danych
 • Język manipulowania danymi (DML)
 • Transakcje
 • Perspektywy
 • Użytkownicy i uprawnienia

Podstawy budowania stron internetowych

 • Język opisu strony HTML

Pierwsza aplikacja internetowa

 • Planowanie struktury
 • Tworzymy nowy projekt
 • Przygotowanie interfejsu
 • Ustalanie puli połączeń
 • Tworzenie warstwy aplikacyjnej
 • Umieszczenie projektu na serwerze i jego uruchomienie

Bezpieczeństwo

 • Kilka słów o bezpieczeństwie
 • Uwierzytelnianie
 • Utrzymanie sesji
 • Ataki na witryny internetowe

Kurs bezpłatny - http://centrumedukacji.eu/course/

Po kursie można otrzymać zaświadczenie ukończenia w formie elektronicznej (plik PDF).

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks