Dziennik Przedsiebiorcy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest udzielenie wsparcia oraz konkretnej pomocy dla osób będących w okresie wypowiedzenia z pracy, a także ochrona wizerunku pracodawcy.

Dla kogo

Bezpośrednimi adresatami szkolenia są pracownicy, którzy dostają wypowiedzenie z pracy, firmy, organizacji czy instytucji. Osobami pośrednio korzystającymi ze szkolenia są kadry zarządzające oraz inne osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, zainteresowane programem adaptacji zawodowej.

Korzyści

 • Wysoka jakość
  zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.
 • Praktyczna forma
  szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera) - uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną. Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Kadra

Mgr KATARZYNA FENZEL

Psycholog, trener - absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność: psychologia pracy. Ukończony pierwszy stopień psychoprofilaktyki w Studium Psychoprofilaktyki Uzależnień w Warszawie. Zainteresowania badawcze w sferze tworzenia narzędzi wsparcia systemowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiadanie doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, bezdomnymi, długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi a także osobami chcącymi wprowadzić zmiany w swoim życiu.

Prowadzenie konsultacji psychologicznych, doradztwa psychologicznego, grup wsparcia oraz szkoleń i warsztatów. Prowadzenie treningów intrapsychicznych, warsztatów aktywizacji zawodowej, warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów motywacyjnych. W swojej pracy kieruję się akceptacją, tolerancją, zrozumieniem, i chęcią wsparcia, pomocy drugiemu człowiekowi.

"Każdy z nas ma swoją historię, żeby pomóc człowiekowi trzeba ją zaakceptować, zrozumieć."

Program szkolenia:

 • Zmiana postawy uczestnika, z pasywnej na aktywną.
  • Samoświadomość warto ją mieć czy nie?
  • Jaka jest moja aktualna postawa, czy chcę ją zmienić?
  • Co się stanie w bliskiej i dalszej przyszłości jeśli nic nie zmienię?
 • Wykształcenie motywacji do działania.
  • Czym jest motywacja?
  • Motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna.
  • Co mnie motywuje do działania, do zmiany a co mnie hamuje?
 • Indywidualna analiza gotowości na zmianę i potencjału osobowego pracownika.
  • Czym jest zmiana? Z czym się wiąże, co oznacza dla mnie?
  • Sposoby radzenia sobie z nową sytuacją, zmianą w życiu.
  • Moje naturalne zasoby, mój potencjał, moje talenty.
 • Radzenie sobie ze stresem.
  • Czym jest stres?
  • Jak można wykorzystać stres pozytywny?
  • Jak sobie poradzić ze stresem negatywnym?
 • Relaksacja.
 • Analiza kwalifikacji, umiejętności, predyspozycji a także preferencji pracownika.
  • Moje kwalifikacje i umiejętności.
  • Analiza indywidualnych preferencji i predyspozycji - testy psychologiczne.
 • Zagadnienie Gender.
  • Role płciowe a życie zawodowe.
  • Inteligencja emocjonalna.
  • Sprawna komunikacja.
  • Asertywność.
 • Autoprezentacja.
  • Pierwsze wrażenie, czym jest, jak mogę na nie wpłynąć?
  • Jak dobrze wypaść na spotkaniach, rozmowach.
  • Znaczenie wyglądu zewnętrznego, komunikacji werbalnej i komunikacji niewerbalnej.
  • Jak dobrze się zaprezentować.
 • Warsztaty z zakresu rynku pracy: - przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
  • zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami poszukiwania pracy,
  • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • Podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie kompetencji.
  • Podnoszenie kompetencji przez udział w szkoleniach.
  • Jak skutecznie wybrać szkolenia?
  • Gdzie szukać szkoleń bezpłatnych?
 • Tworzenie planu działania.
  • Moje cele.
  • Czym powinien się charakteryzować cel?
  • Cel ogólny a cele szczegółowe.
  • Jak zaplanować sobie dążenie do celu?
 • Podsumowanie, informacje zwrotne.
  • Moje wnioski ze szkolenia.
  • Informacje zwrotne od innych osób.

Opłata za szkolenie Profesjonalna obsługa klienta: Cena: 990 zł [zwolnione z VAT]

(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, drukowane materiały dydaktyczne, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia)

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: (62) 767-15-59 lub (62) 753-10-33, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pocztą tradycyjną na nasz adres: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem "formularz zgłoszeniowy"

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks