Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 20.12.2015

KW_TAGS

Cel szkolenia Fundusze unijne na lata 2014-2020:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020, dostarczenie wiedzy dotyczącej planowanych źródeł finansowania projektów unijnych oraz planowanych zmian w systemie udzielania dofinansowania na projekty w latach 2014- 2020.

Adresaci szkolenia:

Dla instytucji, firm oraz wszystkich osób chcących pozyskiwać fundusze unijne.

Korzyści ze szkolenia:

 • Wysoka jakość
  zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.
 • Praktyczna forma
  szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera) - uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną. Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

Ramowy program szkolenia:

 • Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 r
  • nowe cele polityki spójności na lata 2014-2020,
  • tematyczne obszary wsparcia wynikające ze wspólnotowych i krajowych dokumentów strategicznych
  • planowane rodzaje projektów oraz kategorie wydatków możliwych do współfinansowania, wynikające z projektów rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
  • Propozycja Komisji Europejskiej (KE) zmian polityki spójności w latach 2014 - 2020
 • Dokumenty Polityki Spójności:
  • Wspólne Ramy Strategiczne
  • Krajowe Programy Reform
  • Wieloletnia Perspektywa (Ramy) Finansowa
  • Umowa Partnerska
  • System Programowania i Wdrażania
  • Kontrakt Terytorialny
  • Programy Operacyjne
  • Wspólny Plan Działań
  • Fundusz Globalizacji
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionu
  • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny
  • Strategie regionalne - Wojewódzkie
  • Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  • Inne strategie np.: e-Strategia, RSI
 • Na czym polega różnica w porównaniu z latami 2007 - 2013? Uproszczenia w polityce spójności.
 • Stanowisko Rządu RP do propozycji Komisji Europejskiej dotyczące kształtu polityki spójności w latach 2014 - 2020, a przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych.
 • Najważniejsze informacje dla potencjalnych beneficjentów
  • harmonogram najbliższych działań- jak przygotować inwestycję aby wpisać się pierwsze nabory konkursowe przyszłej perspektywie
  • programy operacyjne- kiedy można spodziewać się pierwszych wersji
  • systemy naboru wniosków,
  • kwalifikowalność wydatków,
  • wartość dofinansowania,
  • formy finansowania projektów,
  • źródła informacji odnośnie nowych możliwości współfinansowania projektów perspektywie 2014-2020.

Cena szkolenia Fundusze unijne na lata 2014-2020: 390 zł [zwolnione z VAT]

(W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, drukowane materiały dydaktyczne, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.)

Kontakt, informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy a następnie przesłać faxem pod numer: (62) 767-15-59 lub (62) 753-10-33,
pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub pocztą tradycyjną na nasz adres:
Europejska Grupa Doradcza
ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz z dopiskiem "formularz zgłoszeniowy"
Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665
lub pod numery telefonów: (62) 767-89-08; (62) 767-89-09; (62) 753-10-06
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks