Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.04.2021

KW_TAGS

Działalość gospodarcza

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje poczucie niezależności. Oczywiście wiąże się również z większą odpowiedzialnością niż praca u kogoś, ponieważ sami decydujemy o losach firmy i pracujemy na jej zyski. Podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności może być jednak pierwszym krokiem do życiowego sukcesu. Czym jest działalność gospodarcza? Kto i w jakiej formie może ją prowadzić? W niniejszym artykule znajdują się odpowiedzi na te i inne pytania.

Co to jest działalność gospodarcza?

W polskim prawie działalność gospodarcza jest definiowana przez różne ustawy. I tak między innymi, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za działalność tę uznaje się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, czy też poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz działalność zawodową, która wykonywana jest w sposób ciągły i zorganizowany. Natomiast ustawa Prawo Przedsiębiorców określa ją jako zorganizowaną działalność zarobkową, która wykonywana jest we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Zgodnie z przepisami prawa działalność gospodarcza w Polsce może być prowadzona w trzech głównych formach, takich jak:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • Spółka cywilna,
  • Spółki handlowe - gdzie wyróżnia się:
  • spółki kapitałowe , czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna,
  • spółki osobowe, czyli spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo- akcyjna.

Co odróżnia od siebie wymienione formy działalności? Przede wszystkim jest to sposób rozliczania podatków i rodzaj prowadzenia księgowości. Inny jest również kapitałem minimalnym wymagany do założenia działalności.

Kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców podejmowanie i wykonywanie oraz zakończenie działalności jest dla każdego wolne oraz na równych prawach. Każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także ukończyła 18 lat, ma prawo do prowadzenia działalności. Istnieje jednak pewna grupa osób, które nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Zalicza się do nich funkcjonariuszy publicznych oraz osoby, które na mocy prawomocnego wyroku otrzymały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak sprawa wygląda w przypadku cudzoziemców? Obywatel UE może założyć i prowadzić działalność tak samo jak obywatele polscy. Natomiast cudzoziemiec, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego może podejmować oraz wykonywać działalność na terytorium naszego kraju, wyłącznie wtedy, gdy posiada odpowiednie dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP. Obcokrajowiec, który nie spełnia tych warunków, czyli nie jest obywatelem państwa członkowskiego oraz nie posiada odpowiednich zezwoleń na pobyt w Polsce może wykonywać działalność w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka osoba nie musi posiadać prawa do pobytu na terytorium RP, gdyż jego obecność w Polsce nie jest wymagana. Jeżeli przepisy na to pozwalają może zarejestrować działalność przez Internet lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Czego potrzebujemy do rejestracji?

Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o rejestrację firmy do właściwego urzędu lub rejestru. Miejsce złożenia wniosku zależy od formy zakładanej działalności. I tak, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG. Działalność w formie spółki należy natomiast zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym (rejestr REGON). Warto zaznaczyć, że w przypadku spółki cywilnej jej wspólnicy powinni być zarejestrowani w CEIDG. Decydując się natomiast na prowadzenie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, czy z o.o. niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Więcej na ten tamat przeczytasz w artykule: https://urodzeniprzedsiebiorcy.pl/dzialalnosc-gospodarcza-w-polsce-przepisy/.

Podstawowym dokumentem do złożenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest wniosek CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do CEIDG. Należy w nim określić między innymi nazwę firmy, datę rozpoczęcia działalności, dane do ubezpieczenia, kody PKD, formę opodatkowania podatkiem dochodowym oraz to, kto będzie prowadził dokumentację firmy – należy tutaj określić, czy prowadzeniem firmy zajmie się biuro rachunkowe, czy tez sami podejmujemy się prowadzenia dokumentacji. W formularzu należy wskazać również rachunek bankowy, który będzie powiązany z prowadzaną firmą. Wniosek CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS, KRUS, GUS i naczelnika Urzędu Skarbowego.

Polskie prawo daje dużą swobodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Własna firma to doskonała decyzja dla osób, które są pracowite i nie boją się wyzwań. W zamian otrzymują nienormowany czas pracy i większą swobodę działania, co może przełożyć się na dużo wyższe dochody.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

KRD-wezwanie-emailem

E-mailem wezwiesz dłużnika do zapłaty

Będzie szybciej i prościej. Łatwiej dla wierzycieli i trudniej dla dłużników. Już 13 listopada br. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa o udostępnianiu...

PR-imo

Pierwszy w Polsce kalkulator dla filantropów – bo opłaca się pomagać

Jeszcze nigdy nie pomagaliśmy tak dużo. Według CBOS, tylko w 2018 roku blisko trzech na czterech Polaków przekazało środki na cele charytatywne. O ile...

Monitoring Maszyn budowlanych

Chcesz zwiększyć nadzór nad maszynami budowlanymi? Skorzystaj z...

Maszyny budowlane nie należą do tanich, dlatego ich utrata w wyniku kradzieży może być bolesna. Do tego realizując budowę daleko od siedziby swojej...

milenialsi

Jak pracują millenialsi?

Rynek pracy oswaja się z nadchodząca dominacją Pokolenia Y, czyli popularnych millenialsów. Znalazło to przełożenie również w zmianie zachowania i...

Gestalt, terapia całej firmy – czy to możliwe?

Gestalt w Organizacjach – uznany na całym świecie trend świadomego rozwoju organizacji, zyskuje coraz większą popularność również na krajowym gruncie.

Opakowania z nadrukiem

Podnieś rozpoznawalność swojej marki – postaw na opakowania z...

Oryginalne opakowanie produktu to jeden z najważniejszych elementów, który wpływa na rozwój i rozpoznawalność marki, zdecydowanie ułatwiając przy tym...

Comunicativo

Zdrowie po łódzku

Pierwsze miesiące tego roku upłynęły łodzianom pod znakiem przeziębienia i grypy. W okresie styczeń-marzec aż 19,66% wszystkich pacjentów Salve...

Regulaminowe rewolucje - czy RODO unieważni stare zgody marketingowe?

Nowe unijne przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe...