Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 27.09.2018

KW_TAGS

Zabezpieczenie należności

Nawet prężnie rozwijająca się firma może znaleźć się w niezwykle trudnej sytuacji, kiedy jej kontrahenci przestaną opłacać otrzymywane faktury. W większości przypadków bowiem, owa sytuacja bardzo szybko przełoży się na gorszą rentowność, czy nawet całkowite utracenie przez przedsiębiorstwo swojej finansowej płynności. Oczywiście odpowiednia analiza ryzyka handlowego dokonana przed podjęciem współpracy z danym partnerem w dużym stopniu zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów, jednak wciąż nie da nam stuprocentowej pewności odnośnie do jego rzetelności, a ponadto nie zabezpieczy nas przed ryzykiem związanym z globalnymi zmianami gospodarczymi, mogącymi zaistnieć w ramach danego kraju.

Jak zatem radzić sobie z potencjalną niewypłacalnością naszych kontrahentów? Odpowiedzią na to pytanie są właśnie ubezpieczenia należności.

Ubezpieczenie należności handlowych - czy też ubezpieczenie faktur to w najprostszym tłumaczeniu efektywna ochrona przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością ze strony kontrahentów lub przewlekłym zwlekaniem przez nich z uregulowaniem należności. Ubezpieczenie tego rodzaju, świadczone przez firmę profesjonalną i kompleksową, oferuje istotne wsparcie zarówno w ramach zarządzania ryzykiem handlowym (wynikającym z braku regulowania swoich należności przez danego kontrahenta), jak i politycznym - bazującym na czynnikach związanych z geopolityką kraju.

Dodatkowo klienci korzystający z owej usługi zyskują pomoc ze strony instytucji ubezpieczeniowej, w zakresie weryfikacji rzetelności kontrahentów. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie tylko zabezpieczy się na wypadek opóźnień lub braku płatności od swoich partnerów, ale przede wszystkim także zminimalizuje ryzyko występowania takich sytuacji.

Jak działa ubezpieczenie

Skoro odpowiedzieliśmy sobie już na pytanie co to jest ubezpieczenie należności ha, w następnym kroku należałoby omówić pokrótce sposób jego działania.

Jednym z najważniejszych czynników w kontekście tej usługi jest właściwe zarządzanie ryzykiem. Firma ubezpieczeniowa, z którą podejmiemy współpracę będzie zatem na bieżąco monitorować i analizować sytuację finansową partnerów naszej firmy i na tej podstawie ustalać wysokość kredytu kupieckiego, do której zapewni nam odszkodowanie oraz ochronę. W tym celu ubezpieczyciel bazuje najczęściej na raportach finansowych, historii płatniczej i kredytowej kontrahentów danego przedsiębiorstwa, a także na rozmaitego rodzaju archiwach oraz uzyskiwanych od swoich klientów informacjach na temat moralności płatniczej konkretnych instytucji. W przypadku gdy nastąpi pogorszenie płynności finansowej jednego z partnerów naszej firmy, zostaniemy o tym niezwłocznie powiadomieni, a następnie otrzymamy wsparcie ze strony ubezpieczyciela w zakresie ustalenia nowych, optymalnych warunków współpracy z tymże partnerem.

Jeśli chodzi o konkretne etapy postępowania, funkcjonującego w ramach ubezpieczenia należności, przebiegają one zwykle w następującej kolejności:

 1. Wpłynięcie wniosku klienta o objęcie ubezpieczeniem danego partnera.
 2. Analiza zgłoszonej firmy, dokonywana przez ubezpieczyciela.
 3. Przydzielenie określonej wielkości limitu kredytowego przez ubezpieczyciela dla danego kontrahenta (po pozytywnej weryfikacji).
 4. Klient zgłasza ubezpieczycielowi nieuregulowane w terminie należności i wnioskuje o rozpoczęcie działań windykacyjnych (jeśli po zrealizowaniu zamówienia nie otrzymał od odbiorcy terminowej wpłaty).
 5. Ubezpieczyciel rozpoczyna dochodzenie należności.
 6. W przypadku przedłużania się procedury lub niewypłacalności prawnej kontrahenta, klient przekazuje ubezpieczycielowi dokumenty potrzebne do przeprowadzenia likwidacji szkody.
 7. Ubezpieczyciel wypłaca na rzecz klienta określoną sumę odszkodowania.

Dlaczego warto korzystać z ubezpieczenia należności i dla kogo usługa ta jest przeznaczona?

Ubezpieczenie należności handlowych to usługa dedykowana dla firm każdej wielkości, o ile oferują one swoim kontrahentom współpracę w ramach kredytu kupieckiego. Najczęściej jednak klientami wykupującymi polisy tego rodzaju są duże instytucje, generujące roczne obroty powyżej kwoty 25 milionów złotych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż przedsiębiorstwa przynależne do segmentu dużych są siłą rzeczy bardziej świadome w kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz w większej mierze narażone są na brak regulowania należności ze strony swoich partnerów.

Korzystając z rozwiązania, jakim są ubezpieczenia należności zyskujemy efektywne wsparcie w optymalnym zarządzaniu kredytami kupieckimi udzielanymi naszym kontrahentom oraz zabezpieczamy się przed perspektywą utraty płynności finansowej naszej firmy.

Do kluczowych zalet wspomnianej usługi należy przede wszystkim:

 1. szerszy zakres kontroli nad ryzykiem handlowym,
 2. większe możliwości w korzystaniu z produktów finansowych oferowanych przez banki,
 3. zabezpieczona rentowność firmy,
 4. gwarancja otrzymania pełnej zapłaty za zrealizowane zamówienia,
 5. zmniejszone koszty kooperacji z mało rzetelnymi partnerami.

Niewypłacalność kontrahenta zagrożeniem dla Twojej firmy

Rozważając za i przeciw związane ze skorzystaniem z usługi ubezpieczenia należności warto mieć na uwadze fakt, iż najczęstszą przyczyną bankructwa firm jest właśnie zamrożony kapitał, występujący w postaci nieuregulowanych płatności kontrahentów. Gotówkę w obrocie gospodarczym można porównać do tlenu, którego odcięcie bardzo szybko przełoży się na niewydolność całego przedsiębiorstwa. Odnotowując regularne straty księgowe firma bez większych problemów może bowiem funkcjonować. Jeśli natomiast odbierze się jej bieżącą płynność finansową, jej upadek będzie już tylko kwestią czasu.


Od czego zależy koszt ubezpieczenia?

W przypadku ubezpieczeń należności koszt konkretnej polisy ustalany jest indywidualnie, m.in. na podstawie czynników takich jak:

 • wysokość rocznych przychodów firmy, stanowiąca informację o skali jej działalności,
 • częstotliwość wystawiania przede dane przedsiębiorstwo faktur,
 • terminy odroczeń płatności, uwzględniane na fakturach,
 • profil finansowy poszczególnych partnerów firmy i związane z nim ryzyko niewypłacalności,
 • suma kwot utraconych przez przedsiębiorstwo w minionych latach działalności,
 • kwotowa i ilościowa dywersyfikacja portfela należności, czyli innymi słowy - ilu posiadamy partnerów i jakie są proporcje pomiędzy zaciąganymi przez nich kredytami kupieckimi.

Docelowa stawka polisy jest wyrażana w procentach i odnosi się do obrotu, jaki dana firma wygenerowała podczas trwania okresu rozliczeniowego.

Podsumowanie

Inwestycja w ubezpieczenie należności jest kwestią konieczną do rozważenia indywidualnie, na podstawie dużej liczby niejednolitych aspektów, wynikających ze specyfiki określonej firmy oraz przyjętej przez nią strategii zarządzania ryzykiem. Niezależnie jednak od wspomnianych czynników, zawsze należy pamiętać, że ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa, na skutek nieregulowania przez jego kontrahentów płatności, istnieje nawet wtedy, gdy współpracuje ono wyłącznie z wieloletnimi partnerami, których darzy dużym zaufaniem. W momencie bowiem istotnego spadku ogólnej koniunktury w kraju, nawet najbardziej rzetelny z klientów może utracić możliwość opłacania swoich należności finansowych, co bezpośrednio przełoży się na spadek rentowności lub bankructwo również i naszej firmy.

Komentarze  

Suzanna
@ Suzanna 02.11.2018 19:52
I see you don't monetize your web[cenzura], don't waste your traffic, you can earn additional cash every month.

You can use the best adsense alternative for
any type of web[cenzura] (they approve all web[cenzura]s), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips
monetize your web[cenzura]

my homepage; BestKayleigh: https://CleverMohamed.blogspot.com

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Nauka angielskiego dla firmy

Nauka angielskiego rozwiązaniem dla firm

Prowadzisz własną firmę i chcesz, aby z każdym dniem rozwijała się na różnych płaszczyznach, a tym samym przynosił zamierzone efekty?

Nieruchomości-2018

Jakie będą ceny mieszkań w 2019 roku?

Według badań rok 2018 to czas sporych podwyżek w cenach nieruchomości. W niektórych miastach kwota za m² wzrosła o ponad 8%. Jedynie w Poznaniu...

Jak dobrze wyliczyć i uzasadnić budżet IT?

Chcąc odpowiednio przygotować budżet i uzasadnić wszystkie ujęte w nim koszty, szefowie IT muszą przede wszystkim stworzyć opartą na konkretnych celach...

Co z oczu administratora, to nie z serca. Białe plamy na mapie sieci...

Niemal w każdej firmie zdarzają się białe plamy na mapie architektury sieciowej. Czy można ich uniknąć?

dotPR

Technologiczne wsparcie dla polskiego eksportu

Ważne miejsce w polskim eksporcie zajmują produkty rolno-spożywcze – stanowią one 13,2% sprzedaży wszystkich towarów za granicę.* Ich transport,...

Consulting and more

Prosty przepis na idealną promocję konsumencką

Czy istnieje przepis na idealną promocję konsumencką? Oczywiście! Wystarczą: szczypta wiedzy, łyżka dobrej organizacji, garść pomysłów, 1kg atrakcyjnych...

PR-imo

Polacy chcą zostać programistami, ale 83 proc. z nich nie wie jak

12,6 tys. zł brutto miesięcznie - tyle średnio zarabia specjalista IT w Polsce. Wysokie zarobki kuszą, ale nie rozwiązują problemu związanego z...

Dlaczego firmy boją się monitorowania sieci? - co mogą stracić, a co...

“U mnie wszystko działa i nie muszę monitorować” czy też… “dawno straciłem nadzieję”? Dlaczego firmy boją się monitorowania sieci?