Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 25.09.2018

KW_TAGS

Porady_RODO

Niejednokrotnie zdarza się, że w prowadzeniu działalności gospodarczej pomaga małżonek przedsiębiorcy, który nie ma zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. Czy w takiej sytuacji należy upoważnić małżonka do przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez przedsiębiorcę?

Przekazanie danych małżonkowi to uchybienie …

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przetwarzająca w jej ramach dane osobowe osób trzecich jest samodzielnym administratorem danych. RODO nie przewiduje żadnych ułatwień dla dostępu do tych danych małżonka administratora danych. Tym samym każdy bezpodstawny dostęp do tych danych jaki ma ten małżonek należy uznać za incydent i naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Takie naruszenie może zaś być odnotowane w rejestrze naruszeń i zgłoszone Prezesowi UODO, a w skrajnych przypadkach powinien być o tym nawet zawiadomiony sam podmiot danych.

… chyba że została zawarta umowa powierzenia

Jeżeli małżonek administratora danych miałby zostać dopuszczony do przetwarzania danych osobowych w firmie, to należy rozważyć upoważnienie go do przetwarzania danych osobowych albo powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Generalnie wybór pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a upoważnieniem do ich przetwarzania sprowadza się do tego, czy administrator danych osobowych chce umożliwić ich przetwarzanie:

  • przez inny podmiot prawa – wówczas konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • wewnątrz swojej struktury przez określone osoby (pracowników) – wówczas konieczne jest udzielenie imiennie tym osobom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych to więc sposób na uprawnienie innego podmiotu do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w posiadaniu danego administratora danych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pozwala w stosunkowo prosty sposób uprawnić do przetwarzania danych osobowych podmioty, które normalnie nie mogłyby tego robić.

Więcej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj>>

Upoważnienie dla pracowników i zleceniobiorców

Zawarcie umowy powierzenia jest niezbędne zawsze, gdy ma dojść do przekazania innemu podmiotowi danych osobowych innych osób. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych powinna być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści umowy zawsze trzeba wskazać przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Jako administrator danych osobowych możecie powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody osoby, której dane są powierzane.

Jeżeli należy więc przedsiębiorcy i jego małżonka nie łączy stosunek pracy ani umowa cywilnoprawna, wówczas należy zawrzeć z małżonkiem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie jest natomiast właściwym rozwiązaniem upoważnienie małżonka do przetwarzania danych, ponieważ nie znajduje się on w strukturze przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 29.

 
Marcin Sarna
PoradyODO.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Jak korzystać z zielonych budynków? Ekoedukacja pilnie potrzebna

W ciągu ostatnich lat Polska poczyniła znaczne postępy w rozwoju zielonego budownictwa. Według badań przeprowadzonych przez Colliers, tylko w latach...

14 lutego – święto zakochanych i cyberprzestępców

Badania przeprowadzone przez Intel Security pokazały, że w czasie około walentynkowym ludzie dużo intensywniej dzielą się w sieci swoimi danymi osobowymi

bezpieczeństwo w samolocie

Bezpieczeństwo w samolocie

Transport lotniczy jest coraz bardziej popularny na całym świecie, również w Polsce. Jego dostępność rośnie wraz z rozwojem tanich linii lotniczych...

Faktura elektroniczna warunki

Jakie warunki musi spełniać faktura elektroniczna?

Faktury elektroniczne są nowoczesnym sposobem na fakturowanie. Przy ich przygotowywaniu trzeba pamiętać jednak o kilku warunkach. Obecnie obowiązująca...

PR-imo

Unilumin UTV-P – multimedialny roll-up dla digital signage

Unilumin UTV-P to gotowy wyświetlacz LED, który dzięki niestandardowemu formatowi oraz eleganckiej obudowie znacząco wyróżnia się na tle klasycznych...

Restauracja Powsin

Impreza w restauracji

Urządzanie imprez już prawie zawsze odbywa się w specjalnie do tego przygotowanych lokalach. Już nikt nie pamięta wesel czy hucznych komunii w domu. To...

Co łączy administrację miasta z administratorem sieci?

Smart City to nic innego jak dobrze zorganizowane miasto, które w sposób płynny odpowiada na potrzeby mieszkańców. W praktyce oznacza to na przykład...

Trendy w online marketingu kierowanym do kobiet

Dziś w Polsce jest 24,82 mln użytkowników sieci, z czego 10,98 mln to kobiety, jak wynika z badania internetu Megapanel PBI/Gemius z 2015 r.