Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 25.09.2018

KW_TAGS

Porady_RODO

Niejednokrotnie zdarza się, że w prowadzeniu działalności gospodarczej pomaga małżonek przedsiębiorcy, który nie ma zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. Czy w takiej sytuacji należy upoważnić małżonka do przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez przedsiębiorcę?

Przekazanie danych małżonkowi to uchybienie …

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przetwarzająca w jej ramach dane osobowe osób trzecich jest samodzielnym administratorem danych. RODO nie przewiduje żadnych ułatwień dla dostępu do tych danych małżonka administratora danych. Tym samym każdy bezpodstawny dostęp do tych danych jaki ma ten małżonek należy uznać za incydent i naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Takie naruszenie może zaś być odnotowane w rejestrze naruszeń i zgłoszone Prezesowi UODO, a w skrajnych przypadkach powinien być o tym nawet zawiadomiony sam podmiot danych.

… chyba że została zawarta umowa powierzenia

Jeżeli małżonek administratora danych miałby zostać dopuszczony do przetwarzania danych osobowych w firmie, to należy rozważyć upoważnienie go do przetwarzania danych osobowych albo powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Generalnie wybór pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a upoważnieniem do ich przetwarzania sprowadza się do tego, czy administrator danych osobowych chce umożliwić ich przetwarzanie:

  • przez inny podmiot prawa – wówczas konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • wewnątrz swojej struktury przez określone osoby (pracowników) – wówczas konieczne jest udzielenie imiennie tym osobom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych to więc sposób na uprawnienie innego podmiotu do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w posiadaniu danego administratora danych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pozwala w stosunkowo prosty sposób uprawnić do przetwarzania danych osobowych podmioty, które normalnie nie mogłyby tego robić.

Więcej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj>>

Upoważnienie dla pracowników i zleceniobiorców

Zawarcie umowy powierzenia jest niezbędne zawsze, gdy ma dojść do przekazania innemu podmiotowi danych osobowych innych osób. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych powinna być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści umowy zawsze trzeba wskazać przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Jako administrator danych osobowych możecie powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody osoby, której dane są powierzane.

Jeżeli należy więc przedsiębiorcy i jego małżonka nie łączy stosunek pracy ani umowa cywilnoprawna, wówczas należy zawrzeć z małżonkiem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie jest natomiast właściwym rozwiązaniem upoważnienie małżonka do przetwarzania danych, ponieważ nie znajduje się on w strukturze przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 29.

 
Marcin Sarna
PoradyODO.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Biuro urządzanie materiał partnera

Urządzasz biuro? Tych błędów nie popełnij!

Biuro, jako miejsce pracy jest ważnym punktem życia wielu z nas, dlatego trzeba zadbać o to, aby zostało urządzone w przyjazny sposób. Niestety, wiele...

PR-imo

Co czwarty programista będzie kobietą?

Branża IT należy do jednych z najlepiej rozwijających się oraz otwartych na różnorodność. Choć nadal 90 proc. programistów to mężczyźni, sytuacja...

Johokobo, o współpracy z Krakowską firma IT Adrem Software

Jak Japończycy oceniają współpracę z Krakowską firmą IT AdRem współpracę, co cenią w polskim podejściu do pracy i biznesu?

PR-imo

Wielkopolska fabryka sushi podwaja moce i zwiększa zatrudnienie

Na ponad 10 mln zł szacowana jest wartość fabryki dań gotowych Sushi Factory z podpoznańskiego Robakowa. Przedsiębiorstwo właśnie zainwestowało kolejne...

Obowiązki dewelopera - jak nauczyć się korzystać z nowego osiedla

Obowiązek dewelopera dotyczący przekazania mieszkańcom instrukcji użytkowania wynika przede wszystkim z przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach...

lekarz absencja chorobowa, informacja prasowa

Brak lekarzy orzeczników a zwolnienia chorobowe

Komentarz ekspercki Conperio – firmy konsultingowej specjalizującej się w zarządzaniu problemem absencji chorobowej.

sprzedaz wyższa

Jak osiągnąć wzrost sprzedaży małym kosztem

Nie ma potrzeby ukrywać, że każdy przedsiębiorca troszczy się o ciągły wzrost sprzedaży.

Freelancer - zawód przyszłości?

w Polsce przybywa osób decydujących się na rozwój swoich pomysłów biznesowych. W naszym kraju zarejestrowane jest niemal 3 mln. jednoosobowych...