Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 25.09.2018

KW_TAGS

Porady_RODO

Niejednokrotnie zdarza się, że w prowadzeniu działalności gospodarczej pomaga małżonek przedsiębiorcy, który nie ma zawartej z przedsiębiorcą umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. Czy w takiej sytuacji należy upoważnić małżonka do przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez przedsiębiorcę?

Przekazanie danych małżonkowi to uchybienie …

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i przetwarzająca w jej ramach dane osobowe osób trzecich jest samodzielnym administratorem danych. RODO nie przewiduje żadnych ułatwień dla dostępu do tych danych małżonka administratora danych. Tym samym każdy bezpodstawny dostęp do tych danych jaki ma ten małżonek należy uznać za incydent i naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Takie naruszenie może zaś być odnotowane w rejestrze naruszeń i zgłoszone Prezesowi UODO, a w skrajnych przypadkach powinien być o tym nawet zawiadomiony sam podmiot danych.

… chyba że została zawarta umowa powierzenia

Jeżeli małżonek administratora danych miałby zostać dopuszczony do przetwarzania danych osobowych w firmie, to należy rozważyć upoważnienie go do przetwarzania danych osobowych albo powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Generalnie wybór pomiędzy powierzeniem przetwarzania danych osobowych a upoważnieniem do ich przetwarzania sprowadza się do tego, czy administrator danych osobowych chce umożliwić ich przetwarzanie:

  • przez inny podmiot prawa – wówczas konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • wewnątrz swojej struktury przez określone osoby (pracowników) – wówczas konieczne jest udzielenie imiennie tym osobom upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych to więc sposób na uprawnienie innego podmiotu do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w posiadaniu danego administratora danych. Powierzenie przetwarzania danych osobowych pozwala w stosunkowo prosty sposób uprawnić do przetwarzania danych osobowych podmioty, które normalnie nie mogłyby tego robić.

Więcej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj>>

Upoważnienie dla pracowników i zleceniobiorców

Zawarcie umowy powierzenia jest niezbędne zawsze, gdy ma dojść do przekazania innemu podmiotowi danych osobowych innych osób. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych powinna być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej. W treści umowy zawsze trzeba wskazać przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Jako administrator danych osobowych możecie powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu bez zgody osoby, której dane są powierzane.

Jeżeli należy więc przedsiębiorcy i jego małżonka nie łączy stosunek pracy ani umowa cywilnoprawna, wówczas należy zawrzeć z małżonkiem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Nie jest natomiast właściwym rozwiązaniem upoważnienie małżonka do przetwarzania danych, ponieważ nie znajduje się on w strukturze przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 29.

 
Marcin Sarna
PoradyODO.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

bezpieczeństwo w samolocie

Bezpieczeństwo w samolocie

Transport lotniczy jest coraz bardziej popularny na całym świecie, również w Polsce. Jego dostępność rośnie wraz z rozwojem tanich linii lotniczych...

manager zintegrowany styl zarzadzania

Menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania,

Menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania, a firmy produkcyjne korzystają z pomysłów własnych pracowników

PR-imo

To już koniec studiów. Prognozujemy następcę

Zgodnie z danymi GUS, od 2006 roku spada liczba osób wybierających studiowanie, rośnie z kolei odsetek Polaków uczących się samodzielnie oraz...

XTB Brokers

Platforma Forex MT4

Broker X-Trade Brokers, w skrócie nazywany brokerem XTB, oferuje dwie popularne na polskim rynku Forex i CFD platformy inwesycyjne. Jedną z nich jest...

Znajomość technologii receptą na dysproporcje między kobietami i...

Przepaść między kobietami i mężczyznami w środowisku biznesowym to stale aktualny temat. Brak równości w kwestii wynagrodzenia, awansów czy nawet w...

indahash-barbara-soltysinska

Barbara Sołtysińska zwyciężczynią rankingu

“50 najbardziej kreatywnych w biznesie”

Wydatki Polaków na elektronikę - czy i kiedy cena (nie)gra roli?

Czy nadchodzą czasy, kiedy sklepy i producenci będą walczyć o klienta przede wszystkim ceną? Wygląda na to, że tak.

W 2016 r. czeka nas wysyp ukończonych lokali

Nie znamy jeszcze wyników działalności deweloperów z grudnia 2015 r. Główny Urząd Statystyczny w trzecim tygodniu stycznia, poda informacje na ten temat.