Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 14.09.2018

KW_TAGS

CPV-klient-zamawiajacy

Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary, CPV) to ujednolicona klasyfikacja zamówień publicznych. Jej podstawowym zadaniem jest standaryzacja tworzonych przez zamawiających opisów przedmiotów zamówień.

Kody CPV zostały wprowadzone na rynku zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącymi procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Z czasem pojawiło się nowe, zastępujące poprzednie rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Obowiązuje ono od 15 września 2008 r.

Klasyfikacja kodów CPV służy przede wszystkim ujednoliceniu terminologii wykorzystywanej podczas opisu przedmiotu zamówienia przez podmioty zamawiające. Obowiązek jej stosowania w ramach polskiego porządku prawnego wprowadziła w art. 30 ust. 7 ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Struktura kodów CPV jest dość prosta i ma postać drzewa, w którym szersza kategoria „rozgałęzia” się na węższe podkategorie. Każdy kod składa się w sumie z 9 cyfr w następującym układzie 00000000-0. Znaczenie poszczególnych cyfr jest następujące:

  • dwie pierwsze oznaczają działy (11000000-0) np. 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
  • trzy pierwsze oznaczają grupy (11100000-0) np. 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
  • cztery pierwsze oznaczają klasy (11110000-0) np. 03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
  • pięć pierwszych oznacza kategorię (11111000-0) np. 03111000-2 Nasiona
  • cyfry od szóstej do ósmej służą doprecyzowaniu kategorii (00000111-0) np. 03111600-8 Nasiona słonecznika
  • cyfra dziewiąta pełni funkcję kontrolną (00000000-1)

Powyższy opis dotyczy tzw. głównego słownika kodów CPV. Oprócz niego istnieje słownik tzw. uzupełniający, który pozwala rozszerzyć opis przedmiotu zamówienia. Taki kod składa się z alfanumerycznego ciągu znaków (aa11-1) wraz z opisem umożliwiającym dalsze precyzowanie zamawianych towarów lub usług.

Słownik kodów CPV – przynajmniej w teorii – ujednolica opisy przedmiotów zamówienia. Praktyka postępowań prowadzonych ponad granicami pojedynczego państwa pokazuje, że niejednokrotnie pomimo obowiązku korzystania z tego narzędzia, dochodzi do pomyłek i nieporozumień. Przyczyną są różnice w tłumaczeniach opisów poszczególnych kodów z języka angielskiego, w którym wspólny słownik został opracowany, na języki narodowe. W efekcie często zdarza się, że ten sam kod CPV jest trochę inaczej opisywany np. w języku polskim a inaczej we francuskim.

Wymusza to przede wszystkim na wykonawcach startujących w przetargach prowadzonych poza Polską bardziej uważne zapoznanie się z zakresem przedmiotowym poszczególnych kodów CPV. Tylko w ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów ponoszonych choćby na tłumaczenie dokumentacji.

 
Redakcja PortalZP.pl

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Jak-wyjść-z-kredytu

Kredytobiorco, wyjdź skutecznie na prostą

Sejm skierował do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych prezydencką nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt...

Dlaczego firmy boją się monitorowania sieci? - co mogą stracić, a co...

“U mnie wszystko działa i nie muszę monitorować” czy też… “dawno straciłem nadzieję”? Dlaczego firmy boją się monitorowania sieci?

bezpieczeństwo w samolocie

Bezpieczeństwo w samolocie

Transport lotniczy jest coraz bardziej popularny na całym świecie, również w Polsce. Jego dostępność rośnie wraz z rozwojem tanich linii lotniczych...

Co łączy administrację miasta z administratorem sieci?

Smart City to nic innego jak dobrze zorganizowane miasto, które w sposób płynny odpowiada na potrzeby mieszkańców. W praktyce oznacza to na przykład...

Brakuje specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa! Nowy raport Intel...

Jak pokazują najnowsze badania Intel Security i CSIS, specjaliści ds. bezpieczeństwa w sieci to aktualnie najbardziej poszukiwani eksperci w branży IT.

Konkursu dla startupów CODE_n

Przez trzy dni w ramach festiwalu CODE_n wybrani pionierzy, wizjonerzy, naukowcy, zespoły ds. innowacji z czołowych firm oraz zainteresowani goście będą...

Czy opłaca się samochód na miesiąc

Wynajem samochodu na miesiąc. Czy to się opłaca?

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez samochodów. Myśl jest banalna, z drugiej strony – wynalazek, jakim jest auto, stał się dostępny na szeroką...

Jak dobrze wyliczyć i uzasadnić budżet IT?

Chcąc odpowiednio przygotować budżet i uzasadnić wszystkie ujęte w nim koszty, szefowie IT muszą przede wszystkim stworzyć opartą na konkretnych celach...