Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 14.09.2018

KW_TAGS

CPV-klient-zamawiajacy

Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary, CPV) to ujednolicona klasyfikacja zamówień publicznych. Jej podstawowym zadaniem jest standaryzacja tworzonych przez zamawiających opisów przedmiotów zamówień.

Kody CPV zostały wprowadzone na rynku zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącymi procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Z czasem pojawiło się nowe, zastępujące poprzednie rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Obowiązuje ono od 15 września 2008 r.

Klasyfikacja kodów CPV służy przede wszystkim ujednoliceniu terminologii wykorzystywanej podczas opisu przedmiotu zamówienia przez podmioty zamawiające. Obowiązek jej stosowania w ramach polskiego porządku prawnego wprowadziła w art. 30 ust. 7 ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Struktura kodów CPV jest dość prosta i ma postać drzewa, w którym szersza kategoria „rozgałęzia” się na węższe podkategorie. Każdy kod składa się w sumie z 9 cyfr w następującym układzie 00000000-0. Znaczenie poszczególnych cyfr jest następujące:

  • dwie pierwsze oznaczają działy (11000000-0) np. 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
  • trzy pierwsze oznaczają grupy (11100000-0) np. 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
  • cztery pierwsze oznaczają klasy (11110000-0) np. 03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
  • pięć pierwszych oznacza kategorię (11111000-0) np. 03111000-2 Nasiona
  • cyfry od szóstej do ósmej służą doprecyzowaniu kategorii (00000111-0) np. 03111600-8 Nasiona słonecznika
  • cyfra dziewiąta pełni funkcję kontrolną (00000000-1)

Powyższy opis dotyczy tzw. głównego słownika kodów CPV. Oprócz niego istnieje słownik tzw. uzupełniający, który pozwala rozszerzyć opis przedmiotu zamówienia. Taki kod składa się z alfanumerycznego ciągu znaków (aa11-1) wraz z opisem umożliwiającym dalsze precyzowanie zamawianych towarów lub usług.

Słownik kodów CPV – przynajmniej w teorii – ujednolica opisy przedmiotów zamówienia. Praktyka postępowań prowadzonych ponad granicami pojedynczego państwa pokazuje, że niejednokrotnie pomimo obowiązku korzystania z tego narzędzia, dochodzi do pomyłek i nieporozumień. Przyczyną są różnice w tłumaczeniach opisów poszczególnych kodów z języka angielskiego, w którym wspólny słownik został opracowany, na języki narodowe. W efekcie często zdarza się, że ten sam kod CPV jest trochę inaczej opisywany np. w języku polskim a inaczej we francuskim.

Wymusza to przede wszystkim na wykonawcach startujących w przetargach prowadzonych poza Polską bardziej uważne zapoznanie się z zakresem przedmiotowym poszczególnych kodów CPV. Tylko w ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów ponoszonych choćby na tłumaczenie dokumentacji.

 
Redakcja PortalZP.pl

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Waluta euro w jakich jest krajach

Jakie kraje mają walutę euro i dlaczego?

Dzisiejsze światowe systemy finansowe, mają swój początek (lub uległy znacznym przeobrażeniom) w okresie dwóch wielkich wojen światowych, jakie...

Terminale-ręczne

Terminale ręczne

Terminale ręczne to nic innego jak małe, przenośne komputery zintegrowane z czytnikiem kodów lub opcjonalnie z anteną RFID, służące do odczytywania i...

PR-imo

Ruszają darmowe webinaria dla przyszłych testerek oprogramowania

Fundacja Mamo Pracuj wspólnie z zespołem Testuj.pl już po raz drugi organizują bezpłatne webinaria kierowane do kobiet, szczególnie matek, chcących...

bezpieczeństwo w samolocie

Bezpieczeństwo w samolocie

Transport lotniczy jest coraz bardziej popularny na całym świecie, również w Polsce. Jego dostępność rośnie wraz z rozwojem tanich linii lotniczych...

lekarz absencja chorobowa, informacja prasowa

Brak lekarzy orzeczników a zwolnienia chorobowe

Komentarz ekspercki Conperio – firmy konsultingowej specjalizującej się w zarządzaniu problemem absencji chorobowej.

Mieszkania z home office

Wyniki badań Ipsos MORI na zlecenie Microsoft, jasno pokazują, że elastyczny model pracy jest coraz popularniejszy w Polsce. Home office najczęściej...

Faktura elektroniczna warunki

Jakie warunki musi spełniać faktura elektroniczna?

Faktury elektroniczne są nowoczesnym sposobem na fakturowanie. Przy ich przygotowywaniu trzeba pamiętać jednak o kilku warunkach. Obecnie obowiązująca...

Drukarki informacja prasowa

Lexmark prezentuje najnowszą generację urządzeń do druku w formacie A3

Lexmark International, światowy lider w obszarze przetwarzania obrazów, zaprezentował dziś kolejną generację laserowych drukarek kolorowych A3 oraz...