Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 14.09.2018

KW_TAGS

CPV-klient-zamawiajacy

Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary, CPV) to ujednolicona klasyfikacja zamówień publicznych. Jej podstawowym zadaniem jest standaryzacja tworzonych przez zamawiających opisów przedmiotów zamówień.

Kody CPV zostały wprowadzone na rynku zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącymi procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. Z czasem pojawiło się nowe, zastępujące poprzednie rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Obowiązuje ono od 15 września 2008 r.

Klasyfikacja kodów CPV służy przede wszystkim ujednoliceniu terminologii wykorzystywanej podczas opisu przedmiotu zamówienia przez podmioty zamawiające. Obowiązek jej stosowania w ramach polskiego porządku prawnego wprowadziła w art. 30 ust. 7 ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Struktura kodów CPV jest dość prosta i ma postać drzewa, w którym szersza kategoria „rozgałęzia” się na węższe podkategorie. Każdy kod składa się w sumie z 9 cyfr w następującym układzie 00000000-0. Znaczenie poszczególnych cyfr jest następujące:

  • dwie pierwsze oznaczają działy (11000000-0) np. 03000000-1 Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
  • trzy pierwsze oznaczają grupy (11100000-0) np. 03100000-2 Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
  • cztery pierwsze oznaczają klasy (11110000-0) np. 03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
  • pięć pierwszych oznacza kategorię (11111000-0) np. 03111000-2 Nasiona
  • cyfry od szóstej do ósmej służą doprecyzowaniu kategorii (00000111-0) np. 03111600-8 Nasiona słonecznika
  • cyfra dziewiąta pełni funkcję kontrolną (00000000-1)

Powyższy opis dotyczy tzw. głównego słownika kodów CPV. Oprócz niego istnieje słownik tzw. uzupełniający, który pozwala rozszerzyć opis przedmiotu zamówienia. Taki kod składa się z alfanumerycznego ciągu znaków (aa11-1) wraz z opisem umożliwiającym dalsze precyzowanie zamawianych towarów lub usług.

Słownik kodów CPV – przynajmniej w teorii – ujednolica opisy przedmiotów zamówienia. Praktyka postępowań prowadzonych ponad granicami pojedynczego państwa pokazuje, że niejednokrotnie pomimo obowiązku korzystania z tego narzędzia, dochodzi do pomyłek i nieporozumień. Przyczyną są różnice w tłumaczeniach opisów poszczególnych kodów z języka angielskiego, w którym wspólny słownik został opracowany, na języki narodowe. W efekcie często zdarza się, że ten sam kod CPV jest trochę inaczej opisywany np. w języku polskim a inaczej we francuskim.

Wymusza to przede wszystkim na wykonawcach startujących w przetargach prowadzonych poza Polską bardziej uważne zapoznanie się z zakresem przedmiotowym poszczególnych kodów CPV. Tylko w ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów ponoszonych choćby na tłumaczenie dokumentacji.

 
Redakcja PortalZP.pl

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

PR-imo

Co czwarty programista będzie kobietą?

Branża IT należy do jednych z najlepiej rozwijających się oraz otwartych na różnorodność. Choć nadal 90 proc. programistów to mężczyźni, sytuacja...

Ubezpieczenia komunikacyjne - pytania

Ubezpieczenia komunikacyjne — odpowiadamy na najważniejsze pytania

Kupiłeś nowy samochód i zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego ubezpieczenia? A może rozważasz zmianę starej polisy na bardziej atrakcyjną?...

Tom-par-firma-logo

ToM-PaR z nagrodą Gazele Biznesu

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza firma rodzinna ToM-PaR znalazła się w gronie laureatów prestiżowej nagrody Gazele Biznesu, którą...

Działalość gospodarcza

Działalność gospodarczą w Polsce - co to i kto może prowadzić?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej daje poczucie niezależności. Oczywiście wiąże się również z większą odpowiedzialnością niż praca u kogoś,...

Sposoby na optymalizację kosztów w mikroprzedsiębiorstwie

Prowadzisz niewielkie biuro handlowe albo inne mikroprzedsiębiorstwo? Możesz oszczędzić sporo pieniędzy na działalności, jeżeli odpowiednio wcześnie...

PR-imo

Ci, którym roboty zabiorą pracę, będą zarabiać więcej - prognoza na...

Do 2025 roku znacząco zmniejszy się lub praktycznie zniknie zapotrzebowanie na przedstawicieli pięciu popularnych dziś zawodów, prognozuje Kodilla.com...

Pierwsze marketingowe reakcje na Brexit

W Real Time Marketingu liczy się pomysłowa reakcja na nieoczekiwane zdarzenia. Zawsze wspólnym celem jest wywołanie zainteresowania ze strony odbiorców,...

Obowiązki dewelopera - jak nauczyć się korzystać z nowego osiedla

Obowiązek dewelopera dotyczący przekazania mieszkańcom instrukcji użytkowania wynika przede wszystkim z przepisów ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach...