Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.03.2013

KW_TAGS

Zakup sprzętu komputerowego dla firmy jest jedną z podstawowych inwestycji. Co jednak bardziej się opłaca? Kupno na własność czy leasing?

Leasing

Jest on nowoczesną formą finansowania inwestycji. Ma sporo zalet, dzięki którym stał się opłacalny nawet w przypadku, gdy chodzi o zakup komputera, co dla większości firm nie powinno być problemem - przy aktualnych cenach tego typu sprzętu. A jednak pozytywem wynikającym z leasingowania komputera jest przede wszystkim fakt, iż w aktualnych czasach szczególnie szybko sprzęt elektroniczny w ciągu bardzo krótkiego czasu staje się po prostu przestarzały. Leasing jest na ten problem rozwiązaniem. Umowę  można zawrzeć już nawet na okres 18 miesięcy, a po jej zakończeniu zdecydować się na nowy sprzęt z najnowszymi rozwiązaniami. Istnieje także możliwość wykupienia leasingowego przedmiotu na własność.

Gdy chodzi o małe firmy, które stawiają swoje pierwsze kroki, nawet taki zakup może jednak stanowić pewien problem, wtedy także leasing stanowi zbawienne rozwiązanie. Za nowy, dobry komputer opłaca się wcześniej określone raty, które nie obciążają tak bardzo funduszy firmy, jak w przypadku uiszczenia całej kwoty, oraz pozwalają planować wydatki.

Jedną z najważniejszych zalet leasingu jest to, że można go wrzucić w koszty uzyskania przychodów przez firmę.

Najważniejsze korzyści leasingu:

 • wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
 • podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
 • leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
 • zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
 • stwarza możliwość rozszerzenia planowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy
 • umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i - co za tym idzie - natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
 • leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
 • leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
 • leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura.

Wady leasingu

Aby korzystanie z leasingu było opłacalne i bezpieczne należy zdawać sobie sprawę z następujących faktów:

 • Przede wszystkim w ogólnym rozrachunku leasing jest znacznie droższy od kredytu , co wynika chociażby z faktu, że firma prowadząca działalność leasingową sama korzysta z kredytu.
 • Leasingodawca (oddający rzecz w używanie) - nie ma obowiązku zapewnienia tzw. używalności rzeczy, czyli utrzymywania jej w stanie umożliwiającym normalne, gospodarcze jej używanie, w związku z tym nie ponosi również odpowiedzialności za jej przydatność do użytku.
 • Naruszenie umowy (opóźnienie w zapłacie kolejnych rat) pociąga bardzo surowe konsekwencje, na czele z prawem leasingodawcy do rozwiązania umowy.
 • Nawet w przypadku utraty przedmiotu leasingu istnieje obowiązek zapłaty kolejnych rat, a w dodatku organy podatkowe mogą nie uznać tych wydatków za koszty uzyskania przychodu.
 • Przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego, co może mieć fatalne skutki w przypadku upadłości firmy leasingowej, gdyż może on zostać przejęty przez wierzycieli leasingodawcy, a korzystający nie będzie mógł wykonać opcji własności przewidzianej w umowie leasingu.
 • Powstają liczne spory z organami podatkowymi o kwalifikację umów leasingowych , a korzyści podatkowe daje nie każda umowa nazwana "leasing", lecz tylko taka, która spełnia wymagania określone w prawie podatkowym.
 • Leasingobiorca nie może domagać się usunięcia na koszt leasingodawcy wad rzeczy leasingowanej (wyjątek stanowią jednak wady, które powstały na skutek okoliczności, za które leasingodawca ponosi odpowiedzialność); ryzyko naprawienia takich wad spoczywa na nim i sam musi je usunąć.
 • Leasing zawsze zawarty jest na czas oznaczony i w zasadzie niezwykle rzadko umowa umożliwia jego wcześniejsze wypowiedzenie.
 • Przedmiotem leasingu nie mogą być prawa
 • W przypadku, gdy leasingodawca korzysta z kredytu na zakup przedmiotów, które zamierza oddać w leasing, może zaistnieć sytuacja, w której kredytodawca wniesie zastrzeżenia dotyczące zdolności kredytowej leasingobiorcy, jak również zażąda zabezpieczeń na przedmiocie leasingu.
 • Możliwość pozbawienia leasingobiorcy prawa do ulg podatkowych poprzez wypowiedzenie umowy leasingowej, gdzie leasingodawca zawsze zastrzega sobie tą możliwość. Na ogół może to nastąpić w przypadku opóźnienia w płatności rat leasingowych, nieodebrania w terminie przedmiotu leasingu lub niedostarczenia w terminie sprzętu przez dostawcę.
 • Możliwość wystąpienia niespodziewanych finansowych obciążeń spółki leasingobiorcy na skutek zmian ustaw podatkowych lub ich interpretacji, które nie powstałyby w przypadku niekorzystania z leasingu jako formy finansowania 

Zakup sprzętu

Jest na pewno prostszy niż leasing. Po prostu decydujesz co potrzebujesz, kupujesz i wychodzisz, natomiast leasing to jednak umowa i trochę papierkowej roboty. Ma jednak też swoje minusy, między innymi wspomniana wcześniej kwestia utknięcia z przestarzałym sprzętem, który później trzeba albo sprzedać, albo szukać innego rozwiązania. Także fundusze przeznaczone na zakup komputera mogłyby mieć zostać przeznaczone na inne wydatki, co w przypadku małych firm, dysponujących niewielkim budżetem jest ważną kwestią.

By wybrać najlepsze rozwiązanie trzeba ustalić czego tak naprawdę oczekujesz, musisz zorientować się na jakie warunki leasingu możesz liczyć, czy będą one bezpośrednio dla Ciebie opłacalne czy może bardziej opłaca się komputer zakupić na własność. Czy stać Cieę na to by taki sprzęt zakupić czy wolisz go wynająć „na raty”- zorientuj się także czy istnieje w ogóle możliwość leasingu, bowiem czasami wymagany jest minimalny okres istnienia firmy, którego możesz nie spełniać.

Decydując się na leasing przejrzyj wszelkie dostępne oferty i zdecyduj czy na pewno jest dla Ciebie opłacalna w dłuższej perspektywie, by nie narażać się na niepotrzebne straty.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Bezpieczeństwo IT w obliczu aktualnych zagrożeń

Tematyka bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oraz instytucjach użyteczności publicznej to złożony temat. Niejednokrotnie traktowany jest on zbyt...

Jak zablokować stronę przed indeksowaniem w Google

Bardzo często administratorzy i webmasterzy pytają, jak dodać stronę do Google lub jak zablokować stronę przed robotami Google - na przykład, gdy strona...

Tech Week

Tygodniowy przegląd technologiczny - Tech Week

Tech Week #1 Seria 9 | Sponsoring na YouTube, targi w Las Vegas i odwrót od 4K

Wirtualny faks - rozwiązanie na miarę XXI wieku

Brak ciężkich i zajmujących miejsce urządzeń i szybki, łatwy dostęp do nagranych wiadomości z każdego miejsca na świecie - to zalety wirtualnego faxu. 

Jaki monitor do biura

Matryca w monitorze biurowym IPS, TN czy VA?

Monitory komputerowe mają różny rodzaj matrycy, każda z nich ma inne właściwości. Sprawdźmy czym się różnią i która najbardziej nadaje się do pracy...

Sygnały, które mogą świadczyć o naruszeniu bezpieczeństwa firmy

Analizy pokazują, że w większości organizacji brakuje przekonania o skuteczności posiadanych rozwiązań pozwalających wykrywać i zapobiegać działaniom...

Dla kogo ERP - jakie cele, jakie korzyści z oprogramowania?

W firmach produkcyjnych, handlowych czy usługowych na co dzień korzysta się z różnych programów wspomagających wykonywanie obowiązków

Czy dane finansowe Twojej firmy będą bezpieczne w chmurze?

Mimo że o cloud computing napisano już chyba wszystko, temat przetwarzania danych w chmurze nadal budzi wiele kontrowersji.