Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 07.04.2013

KW_TAGS

W firmach produkcyjnych, handlowych czy usługowych na co dzień korzysta się z różnych programów wspomagających wykonywanie obowiązków. Są wśród nich pakiety biurowe programy specjalistyczne, które umożliwiają przygotowanie np. projektów graficznych, rysunków technicznych itp., czy też programy wspomagające zarejestrowanie i rozliczenie finansów, a także usprawniające zarządzanie i przepływ informacji. Ostatnią wymienioną grupę programów tworzą proste w instalacji i obsłudze programy pudełkowe dla mikro i małych firm oraz zintegrowane systemy ERP dla większych firm mających inne potrzeby w zakresie informatyzacji.

Oprogramowanie to wspomaga pracę działów finansowych, kadr i płac, sprzedaży, magazynów, produkcji, mobilnych handlowców itp.  Dla kadryy zarządzającej przedsiębiorstwem najtrudniejszy jest zazwyczaj wybór oprogramowania z tej trzeciej kategorii, czyli oprogramowanie do zarządzania – system ERP.  

W dużej mierze trudność polega na tym, żeby dokładnie ustalić jakie mamy oczekiwania wobec takiego oprogramowania, przygotować się organizacyjnie do wdrożenia systemu, przekonać współpracowników do nowego sposobu zarządzania i zmian jakie zwykle następują w firmie. Coraz częściej kadra zarządzająca jest świadoma możliwości zastosowania systemów ERP do wspomagania zarządzania – nie kwestionuje już dzisiaj potrzeby posiadania takich narzędzi, nie traktuje ich jak zbędny koszt, ale jak inwestycję w rozwój. Dobrze dobrany system dostarcza informacji m.in. :

 • kondycji przedsiębiorstwa,
 • opłacalności realizowanych działań,
 • zmieniających się trendach,
 • zakłóceniach w realizacji procesów,
 • marnotrawstwie zasobów (muda),
 • ciągłej zmianie harmonogramów i nieregularności w działaniu (mura),
 • przeciążeniach maszyn i ludzi (muri), itp. 

Znając przyczyny nieefektywnych działań, można je eliminować i redukować wszystkie zbędne koszty będące konsekwencją tych działań. Inwestycja w oprogramowanie, jak każda inna inwestycja wiąże się z określonymi kosztami, które ponosi się w konkretnym celu i dla mierzalnych korzyści.

Cele są różne:

 • usprawnienie pracy i komunikacji,
 • ujednolicenie narzędzi wspomagających zarządzanie,
 • standaryzacja,
 • szybka reakcja na potrzeby klienta dzięki informacji dostępnej na bieżąco,
 • walka z „informacyjną czarną dziurą”.

Korzyści także są różne:

 • zmniejszenie stanów magazynowych,
 • redukcja kosztów,
 • zmniejszenie nadprodukcji,
 • zmniejszenie ilości odpadów i braków,
 • oszczędność czasu związana z rejestrowaniem i przetwarzaniem danych,
 • dostęp do spójnych informacji,
 • wyeliminowanie błędów ludzkich związanych z wprowadzaniem danych, dzięki możliwościom automatyzacji, itp.

Co składa się na koszt inwestycji w nowe oprogramowanie?

Na pewno koszt licencji, który jest inwestycją w oprogramowanie zapewniające dostęp do spójnych danych dostarczanych w odpowiednio szybkim czasie.Koszt zakupu sprzętu, który jest inwestycją w zasoby niezbędne do sprawnego działania nowego oprogramowania, a także  koszt wdrożenia, stanowiący inwestycję w usprawnienie zarządzania i standaryzację pracy, w tym koszt szkoleń, i aktualizacji, co jest inwestycją w rozwój posiadanego systemu i nowe możliwości zarządzania… bo przecież nie kupuje się takich narzędzi na półkę, tylko po to, aby efektywnie je wykorzystywać w codziennej pracy i rozbudowywać wraz z rozwojem firmy mając możliwość monitorowania kluczowych procesów. 

Jola Uździcka
Dyrektor Działu Marketingu
StreamSoft

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Cloud computing - zalety i wady oprogramowania "w chmurze"

Oprogramowanie w chmurze, czyli z angielskiego cloud computing jest szybko rozwijającym się rodzajem oferowanych usług IT

Certyfikat SSL - bezpieczny protokół zwiększy pozycjonowanie?

Po zmianach algorytmu Google będzie promował strony działające w oparciu o bezpieczny protokół HTTPS. Jakie będą konsekwencje tych zmian dla...

"Darmowe oprogramowanie" dla firmy? Czytanie licencji to konieczność

Pakiet aplikacji biurowych za tysiąc złotych? Program do tworzenia grafiki dwukrotnie droższy? Nie każdą firmę stać na takie wydatki

Podsumowanie badania: Poziom zaufania do "rozwiązań chmurowych"

Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do tych wciąż zyskujących na popularności rozwiązań.

Czego nie ujawniać w internecie - bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w internecie nigdy nie jest całkowite – zarówno zagrożenia, jak i korzyści z nim związane, zmieniają się praktycznie z dnia na dzień

Technologia 5g

Technologia 5g - nowa generacja przesyłu danych

Coraz więcej mówi się o technologii 5g. Dlaczego temat jest tak ważny i jakie korzyści może przynieść wprowadzenie technologii 5G, a jakie ryzyko się z...

Oprogramowanie do zarządzania produkcją

Inwestycja w oprogramowanie do zarządzania produkcją, a dokładnie w zintegrowany system ERP, może się udać jeśli zostanie spełnionych kilka ważnych...

Komputer dla firmy: kupno czy leasing

Zakup sprzętu komputerowego dla firmy jest jedną z podstawowych inwestycji. Co jednak bardziej się opłaca? Kupno na własność czy leasing?