Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 22.04.2015

KW_TAGS

Kontrolerzy ZUS coraz częściej sprawdzają, czy przedłożone zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA przedsiębiorca wykorzystuje na dojście do siebie w czasie choroby, czy też mimo wszystko wykonuje pracę zarobkową lub korzysta z wolnego czasu dla innych celów niż leczenie. Co ważne zakaz wykonywania pracy zarobkowej w tym czasie ma charakter bezwzględny.

Utrata prawa do zasiłku chorobowego

Przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego w następujących przypadkach:

  • kiedy wydaje dyspozycje i wskazówki zatrudnionym,
  • wystawia faktury,
  • sprawuje nadzór nad zatrudnionymi,
  • spotyka z klientami lub kontrahentami w celu uzyskania nowych zamówień.

Regulacje te zawarte są w art. 17 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 17. 1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

W takich sytuacjach, pracownik ZUS, który postanowił skontrolować przedsiębiorcę, może zakwestionować wypłatę zasiłku. Zanim jednak to zrobi musi wziąć pod uwagę:

  • treść zaświadczenia lekarskiego
  • rodzaj choroby
  • jaki rodzaj czynności przedsiębiorca wykonywał podczas choroby.

Bez znaczenia jest przy tym, w którym dniu zostanie stwierdzone wykonywanie pracy, a więc czy będzie to na początku okresu objętego zwolnieniem lekarskim, czy np. w ostatnim dniu tego okresu. Zawsze utrata prawa do zasiłku chorobowego obejmuje cały okres ostatniego zwolnienia lekarskiego

[ ! ] W przypadku gdy przez część zakwestionowanego zwolnienia lekarskiego przedsiębiorca przebywał w szpitalu, to za ten okres zachowuje prawo do świadczenia chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może odmówić wypłaty zasiłku w przypadku pobytu w szpitalu.

Dni niezdolności do pracy, za które przedsiębiorca utracił prawo do zasiłku chorobowego wskutek wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego, nie podlegają wyłączeniu z okresu zasiłkowego.

Uprawnienia przedsiębiorcy w czasie choroby

Przedsiębiorca może podczas choroby podpisywać dokumenty finansowe, takie jak listy płac, listy przelewów oraz dokumenty rozliczeniowe sporządzone przez innych zatrudnionych. Samo podpisywanie faktur w okresie pobierania zasiłku (w sytuacji, gdy nie ma możliwości jej zawieszenia) może zostać uznane za działalność, która nie ma zarobkowego charakteru.
Pracy zarobkowej nie może stanowić uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy. Wykonywanie formalnoprawnych czynności związanych z funkcjonowaniem firmy w okresie choroby osoby prowadzącej działalność, nie powoduje utraty przez nią prawa do zasiłku.
Zakwestionowanie decyzji ZUS-u dotyczącej utraty prawa do zasiłku chorobowego

Przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji o utracie prawa do zasiłku. Ma na to 1 miesiąc (30 dni) od otrzymania zawiadomienia, odwołanie kieruje do sądu właściwego terytorialnie.

Aleksandra Mazur
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Auto na firme za granica

Czy warto kupić auto na firmę za granicą?

Polacy coraz chętniej sprowadzają samochody z krajów Unii Europejskiej. Kupujący chwalą sobie dobry stan pojazdów, ich bogate wyposażenie, a także duży...

Cena na metce ceną sprzedaży - uważaj na błędy!

Co w sytuacji gdy przy kasie klient dowiaduje się że wybrany produkt, w rzeczywistości jest droższy niż cena na metce?

kruczki w umowach

Kruczki w umowach leasingowych - czego należy się wytrzegać?

Leasing należy do najpopularniejszych form zewnętrznego finansowania inwestycji w biznesie. Rynek rośnie w dynamicznym tempie.

Czy opłaca się połączyć etat z własną firmą?

Etat i własna firma, a gdyby tak spróbować połączyć obie możliwości? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania?

Obowiązki podatkowe - VAT 2014

Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania.

Zamiast zawieszenia - przerwa w działalności gospodarczej

Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica?

Telefon służbowy - jak pracownik powinien go używać na urlopie czy...

Telefon służbowy  jest  narzędziem pracy, którego pracownik używa w trakcie wykonywania czynności służbowych.

zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński z etatu i działalności gospodarczej jednocześnie

Osób pracujących na etacie (na podstawie umowy o pracę) zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.