Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.01.2015

KW_TAGS

Podatniku - odprowadzasz podatek w formie karty podatkowej? Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica między jednym a drugim działaniem oraz jakie są ich skutki - dowiesz się z poniższego artykułu.

Możliwość zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej reguluje bezpośrednio art. 34 Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Kto może zgłosić przerwę w działalności gospodarczej?

Przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej może zgłosić osoba, która opłaca podatek na podstawie karty podatkowej. W tym celu wystarczy pisemnie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Forma złożenia powiadomienia zależna jest od przyczyny przerwy. Ww. ustawa rozróżnia przerwę spowodowaną chorobą oraz przerwę z innych przyczyn, o czym stanowi art. 34 ust. 1 i 2.

Przerwa w działalności gospodarczej, która powstała na skutek inny niż choroba, musi trwać co najmniej 10 dni. O zamiarze przerwy podatnik powinien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, natomiast o jej zakończeniu w dniu poprzedzającym to zakończenie.

W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, podatnik powiadamia urząd skarbowy o okresie przerwy już po jej zakończeniu, w dniu ponownego rozpoczęcia działalności. Powiadomienie powinno być sporządzone na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Skutki zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej

Zgłoszenie przerwy w działalności gospodarczej będzie rzutowało wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak to jest w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Co więcej, przerwę można zgłosić w trakcie zatrudnienia pracowników.
Podczas trwania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień trwania przerwy.

Jak to wygląda w praktyce?

Podatnik odprowadza do urzędu skarbowego co miesiąc podatek w formie karty podatkowej.
Zgłosił przerwę w prowadzeniu działalności od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.
Zatem podatnik powinien odprowadzić zaliczkę mniejszą o 15/30 należnego podatku za czerwiec, czyli zapłaci podatek dochodowy proporcjonalnie do dni, w których działalność była aktywna.

W trakcie przerwy w działalności gospodarczej podatnik nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres jego działalności. Zgłoszenie przerwy nie jest związane z dodatkowymi opłatami względem urzędu skarbowego.

Andrzej Lazarowicz
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Obowiązki podatkowe - VAT 2014

Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedzielę, zmiany dla pracodawców i pracowników

Zakaz handlu w niedzielę, święta oraz w niektóre inne dni obowiązuje od 1 marca 2018r. – co się zmieni dla pracodawców i pracowników. 

Czy ZUS może podważyć wysokość wynagrodzenia?

ZUS może uznać, że nie doszło do współpracy w prowadzeniu działalności gospodarczej i też nie chcieć przyznać prawa do świadczeń 

Ochrona danych RODO

Zmiany w RODO – jak się do nich przygotować?

Ze względu na rozporządzenia UE pracodawcy będą zmuszeni do tego czasu wdrożyć rozwiązania i procedury, które zagwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa...

GIODO - Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

W każdej firmie prowadzone są różnorodne działania marketingowe. Sprawdź, jak powinno wyglądać przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Kontrola pracownika będącego na zwolnieniu chorobowym - L4

L4 może być wykorzystywane przez pracownika jako dodatkowy urlop. Czy pracodawca lub ZUS mają prawo do kontroli pracownika, który przebywa na zwolnieniu...

Przedawnienie składek ZUS. Czy na pewno musisz opłacić zaległe...

Masz zaległości z tytułu płatności składek w ZUS? Przeczytaj co zrobić w sytuacji, gdy ZUS domaga się zwrotu składek za okres kilku lat wstecz?