Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 17.01.2015

KW_TAGS

Podatniku - odprowadzasz podatek w formie karty podatkowej? Nie musisz zawieszać działalności gospodarczej, a możesz zgłosić przerwę w jej prowadzeniu. Jaka jest różnica między jednym a drugim działaniem oraz jakie są ich skutki - dowiesz się z poniższego artykułu.

Możliwość zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej reguluje bezpośrednio art. 34 Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Kto może zgłosić przerwę w działalności gospodarczej?

Przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej może zgłosić osoba, która opłaca podatek na podstawie karty podatkowej. W tym celu wystarczy pisemnie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Forma złożenia powiadomienia zależna jest od przyczyny przerwy. Ww. ustawa rozróżnia przerwę spowodowaną chorobą oraz przerwę z innych przyczyn, o czym stanowi art. 34 ust. 1 i 2.

Przerwa w działalności gospodarczej, która powstała na skutek inny niż choroba, musi trwać co najmniej 10 dni. O zamiarze przerwy podatnik powinien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, natomiast o jej zakończeniu w dniu poprzedzającym to zakończenie.

W sytuacji gdy przerwa w prowadzeniu działalności jest spowodowana chorobą, podatnik powiadamia urząd skarbowy o okresie przerwy już po jej zakończeniu, w dniu ponownego rozpoczęcia działalności. Powiadomienie powinno być sporządzone na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Skutki zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej

Zgłoszenie przerwy w działalności gospodarczej będzie rzutowało wyłącznie na wysokość podatku wynikającego z karty podatkowej. Natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania składek ZUS, jak to jest w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Co więcej, przerwę można zgłosić w trakcie zatrudnienia pracowników.
Podczas trwania przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień trwania przerwy.

Jak to wygląda w praktyce?

Podatnik odprowadza do urzędu skarbowego co miesiąc podatek w formie karty podatkowej.
Zgłosił przerwę w prowadzeniu działalności od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.
Zatem podatnik powinien odprowadzić zaliczkę mniejszą o 15/30 należnego podatku za czerwiec, czyli zapłaci podatek dochodowy proporcjonalnie do dni, w których działalność była aktywna.

W trakcie przerwy w działalności gospodarczej podatnik nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres jego działalności. Zgłoszenie przerwy nie jest związane z dodatkowymi opłatami względem urzędu skarbowego.

Andrzej Lazarowicz
WFirma.pl
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Jak płacić niski PIT, czyli koszty uzyskania przychodów

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności mogą to być wydatki związane np. z zakupem towarów, materiałów czy też poniesione w celu wynajęcia...

JPK - jednolity plik kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ...

Rozliczenie usługi cateringowej w ujęciu przepisów PDOP

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług.

Komputer w firmie - rozliczenie jako środek trwały?

Korzysta się z nich nie tylko w biurach - większość firm prowadzi komputerową ewidencję, przechowywana jest w nich ważna dokumentacja czy elektroniczne...

Jakie koszty może odliczyć grafik i programista komputerowy?

Ujmowanie w kosztach wydatków związanych z działalnością gospodarczą to korzystna opcja pozwalająca na obniżenie podatku dochodowego. Oto 6 wydatków…

Czy warto współpracować tylko z jedną firmą leasingową?

Lojalne korzystanie z usług jednego tylko leasingodawcy wiąże się z pewnego rodzaju wygodą. Poza tą wygodą niewiele jest jednak innych korzyści

Terminy, które każdy przedsiębiorca musi znać

Na jaki okres można zawiesić działalność, a kiedy można ją wznowić? Czy działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku do Urzędu?

RODO-Privacy-by-design

RODO i privacy by design - ważne zmiany w przepisach o ochronie...

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych będą obowiązywać w pełni od maja 2018 roku. Przygotowań nie warto odkładać na ostatnią chwilę.