Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

Po pierwsze, w umowie należy bardzo precyzyjnie określić jej przedmiot, tj. czy umowa ma charakter ramowy, czy też dotyczy jednorazowej usługi, wskazać rodzaj oraz cechy windykowanych wierzytelności oraz jakie konkretne czynności firma windykacyjna ma dokonać na rzecz przedsiębiorcy (w szczególności czy windykacja obejmuje tylko czynności przedsądowe, czy również sądowe).
Po drugie, należy ustalić zasady naliczania wynagrodzenia, w tym wysokość należnej firmie windykacyjnej prowizji, co należy rozumieć przez skuteczną windykację, co ma często pierwszorzędne znaczenie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia oraz zasady ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z procesem windykacyjnym.
Po trzecie, należy wskazać, na jaki okres umowa zostaje zawarta – na czas określony, nieokreślony, czy wreszcie do czasu spełnienia przez dłużników wszystkich ciążących na nich świadczeń na rzecz przedsiębiorcy.

Po czwarte, w umowie bezwzględnie trzeba określić tryb rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz wprowadzenia ewentualnych zmian do umowy. Patrząc na popularność windykacji w bardziej rozwiniętych krajach warto sobie uświadomić, iż popularność zjawiska windykacji zewnętrznej będzie w najbliższych latach charakteryzowała się tendencją wzrostową. Szczególnie dla małych i średnich firm outsourcing tego typu działań pozwoli na skuteczne i efektywne prowadzenie własnego interesu. Dodatkowo mając na uwadze rozwój polskiego rynku windykacji należy spodziewać się coraz to silniejszej walki konkurencyjnej mającej przełożenie na spadek wysokości prowizji, a co za tym idzie na koszty usług outsourcingu, które nie powinny być wyższe niż koszt utrzymania działu windykacji w firmie.

Posłużmy się przykładem firmy kierującej rocznie do kompleksowej windykacji ok. 200 spraw na ogólną kwotę ok. 5 mln PLN, na windykację wyda ona ok. 100 tys. PLN, czyli 2% kwoty zleconej do windykacji. Trzeba tutaj podkreślić, że windykacja w zależności od charakteru sprawy dotyczy wszystkich etapów z postępowaniem sądowym włącznie, a więc w wymienionej kwocie zawarty jest koszt obsługi prawnej.

Warto podkreślić, iż zazwyczaj firmy oferujące usługi windykacyjne nie pobierają żadnych kosztów stałych, a jedynie prowizję z kwoty, którą uda się odzyskać. W takim wypadku koszt utrzymywania działu windykacyjnego we własnym przedsiębiorstwie jest bezcelowe. Ponadto skuteczność profesjonalistów w odzyskiwaniu długów nie starszych niż 30 dni jest w wielu przypadkach bliska 100%.

Więcej na temat windykacji w poradniku Conquest

Paweł Marszałek
ConQuest Consulting
www.conquest.pl

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Rower, skuter czy motocykl - co korzystniejsze dla przedsiębiorcy?

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także...

Ubezpieczenie dla małej firmy w związku z trudną sytuacją rynkową

Trudna sytuacja na rynku zmusiła wielu mikroprzedsiębiorców do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony swojego biznesu.

Ksiegowość online - faktury.pl

Fakturowanie online – to się opłaca!

Aby wygenerować fakturę i przesłać ją do opłacenia musimy jedynie posiadać urządzenie z dostępem do Internetu oraz konto w programie do faktur.

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.

Wystawianie faktur przed datą sprzedaży

Każdy, kto miał do czynienia z wystawianiem faktur, znał ta zasadę: data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza, niż data sprzedaży.

zasiłek

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców

Kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński, pod jakimi warunkami, jak długo trzeba opłacać składki i jakich formalności należy dopełnić?

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?

zawiedzenie działalności

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca dochodzi w pewnym momencie do granic swoich możliwości i po dłuższym czasie nieustającej walki, musi naładować akumulatory.