Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 03.09.2019

KW_TAGS

 

Od 1 września obowiązuje nowa lista refundacyjna leków, co to oznacza dla pacjentów?

Refundacja leków zapewnia pacjentom dostęp do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego z całkowitym lub częściowym dofinansowaniem przez państwo. Dzięki refundacji, pacjenci podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, mogą te leki kupić taniej.

Czy wszystkie leki są refundowane?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje produkty, które znajdują się w wykazie stworzonym przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie pierwszeństwo mają leki, które zapewniają najlepsze efekty leczenia przy najniższych kosztach. Lista jest aktualizowana co dwa miesiące i od 1 września wchodzi w życie jej 47 aktualizacja. Należy pamiętać, że lista określa również zakres wskazań medycznych do stosowania tych leków i refundacja może nastąpić tylko u chorych na choroby określone w wykazie i przypisane do danego produktu.

Na czym polega aktualizacja listy leków refundowanych?

Każda aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych produktów, skreśleniu produktów wycofanych z rynku lub tych, dla których refundacja nie jest kontynuowana. Ponadto ceny leków refundowanych są cenami stałymi i również podlegają okresowej weryfikacji. Razem z aktualizacją listy refundacyjnej uzupełniana i aktualizowana jest lista bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia (lista 75plus).

Jakie są zmiany na nowej liście refundacyjnej od września 2019?

Na nowej liście refundacyjnej znajduje się 140 nowych pozycji, większość z nich to odpowiedniki leków już refundowanych. Oznacza to rozszerzenie zakresu leczenia refundowanego, co zwiększa możliwość wyboru produktu leczniczego, a w niektórych przypadkach może obniżyć koszty leczenia. Wrześniowa lista zmniejszy się o 36 pozycji, nadal jednak będą dostępne ich odpowiedniki.

Jakie są nowości na nowej liście refundacyjnej?

Dla pacjentów chorych na padaczkę na liście znajdzie się lek Briviact, opłata pacjenta po refundacji będzie wynosiła 3,20 zł. Dla pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego będzie więcej (łącznie 7) refundowanych produktów zawierających solifenacynę a dla pacjentów z depresją będzie aż 8 produktów zawierających agomelatynę.

Dla pacjentów z łuszczycą refundowany z 30% odpłatnością będzie lek złożony Enstilar w postaci pianki na skórę.
Dla Pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) refundowany będzie trzyskładnikowy Trimbow a dla pacjentów z hipercholesterolemią refundowany będzie lek Ezehron Duo - pierwszy lek złożony zawierający 2 substancje (Rozuwastatyna + Ezetymib).
Spośród wymienionych powyżej, leki Trimbow i Ezehron Duo będą również refundowane bezpłatnie dla osób powyżej 75. roku życia (lista 75plus).

Jakie są zmiany w cenach na obecnej liście leków refundowanych?

Dla 638 pozycji od 1 września obniżą się dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 927,87 zł). Ta wysoka obniżka dopłaty dotyczy leku Valcyte (Walgancyklowir) - roztwór doustny, dla którego dopłata zmniejszy się z 931,07 zł do 3,20 zł. Dla 473 pozycji wzrosną dopłaty pacjenta (od 0,01 zł do 195,23 zł). Największe podwyżki dopłaty będą dotyczyły leku Strattera (Atomoksetyna) w związku z pojawieniem się pierwszego refundowanego odpowiednika tego leku.

Jakie jeszcze są zmiany na nowej liście refundacyjnej leków?

Od 1 września zostaną także rozszerzone lub wprowadzone nowe programy lekowe. Są to terapie
ściśle definiowane przez Ministerstwo Zdrowia, które są realizowane przez ustalone placówki lecznicze. Lista wprowadzonych korzystnych zmian jest długa. Jedną z nich jest długo oczekiwany program „Leczenie choroby Fabry’ego”, rzadkiej choroby genetycznej, w którym refundowane są dwa ważne leki. Wrześniowa lista wprowadza także nowe opcje terapeutyczne dla kobiet z rakiem piersi.

Czy są jeszcze jakieś obszary terapeutyczne, w których pacjenci oczekują na nowe decyzje refundacyjne?

Oczywiście, że tak. Między innymi, od kilku lat organizacje pacjentów chorych na cukrzycę postulują rozszerzenie refundacji o nowoczesne doustne leki przeciwcukrzycowe. Niestety i tym razem nie znalazły się one na nowej liście leków refundowanych.

Serwis LekInfo24 został zaktualizowany 1 września 2019 r. o nowe dane dotyczące refundacji leków. Zapraszamy do korzystania z serwisu LekInfo24, znajdziecie w nim Państwo szybko i łatwo wszystkie informacje o wszystkich lekach refundowanych, nierefundowanych i bez recepty.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks