Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.10.2014

Iwona Polok: Dynamiczny, zmienny, otwarty, elastyczny, międzynarodowy – to tylko kilka określeń współczesnego rynku pracy, które wpływają na zachowania poruszających się po nim pracowników. W świetle ostatnich danych, absolwenci nawet najlepszych uczelni nie mają gwarancji pracy w wymarzonym zawodzie. Kto powinien studiować na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego? Czy takie studia są dla wszystkich?

Prof. Tomasz Czapla: Na Wydziale Zarządzania podejmujemy starania by oferta edukacyjna była jak najlepiej i jak najaktualniej dopasowana do rynku pracy by unikać sytuacji gdzie na dzień dobry produkujemy bezrobotnych w zawodach, których nikt nie chce. Przykładowo na I stopniu studiów odchodzimy od często stosowanego sloganu, że kształcimy menedżerów – nie, na I stopniu studiów kształcimy osoby gotowe do pracy jako (potencjalni) specjaliści, którzy w rozwiązywaniu codziennych problemów firmy potrafią posługiwać się narzędziami. To daje elastyczność i to pozwala adoptować się absolwentom do zmieniających się warunków na rynku pracy. Podczas częstych spotkań z praktykami, które się odbywają na Wydziale, podkreślają oni, że nie do końca oczekują osoby gotowej, wyposażonej w głęboką wiedzę zawodową (ten obszar na bieżąco pracownicy uaktualniają w ramach wykonywania obowiązków). Poszukują osoby potrafiącej obiektywnie spojrzeć na zadanie, która potrafi w oparciu o fakty i dane (a nie w ramach wszędzie nas otaczajcego „moim zdaniem”) dobrać właściwe narzędzia i sformułować rozwiązanie. Jeśli chodzi o II stopień to w znacznie większym stopniu ukierunkowany jest on na przygotowywanie kandydatów do pełnienia roli menedżera. W takim ujęciu studia na WZ UŁ są dla każdego, kto chce nabyć takich umiejętności i gotów jest rozpocząć z nami ścieżkę kariery zawodowej.

IP: Często zarzuca się polskim uczelniom, że kształcą teoretycznie, bez odpowiedniego przygotowania praktycznego. Dlaczego Wydział Zarządzania jest innowacyjny i czym różni się od innych uczelni?

Prof. Tomasz Czapla: Przede wszystkim śmiało korzystamy z praktyków zapraszając ich do prowadzenia zajęć. W efekcie często udaje nam się doprowadzać do sytuacji kiedy student może zobaczyć jak to działa w praktyce, a nie jak powinno to działać. Kontakt z praktykami biznesu daje też studentom szanse na poznanie ścieżek rozwoju zawodowego różnych osób i szukania w tych ścieżkach inspiracji dla siebie. Kładziemy na Wydziale duży nacisk na praktyczne formy zaliczenia przedmiotów. Bardzo dobrym przykładem może tu być pokaz mody w ramach projektu Art Management Day od początku do końca zorganizowany przez studentów czy cyklicznie organizowana przez studentów konferencja Jungle Web. Innym przykładem są badania prowadzone przez studentów w firmach, wówczas elementem zaliczenia jest prezentacja ich wyników przed zarządami firm.

IP: Jak Pana doświadczenia zawodowe – mam tu na myśli wiele projektów szkoleniowych i doradczych dla największych firm w Polsce – wpływają na program studiów? Jak powinny wyglądać studia we współczesnym świecie dla przyszłych i obecnych managerów, aby nieść prawdziwą wiedzę i wartość dodaną? Czy studia w ogóle mogą ukształtować dobrego managera?

Prof. Tomasz Czapla: Uważam, że na takim wydziale jak Wydział Zarządzania kontakt z praktyką powinien być jednym z warunków koniecznych do efektywnego prowadzenia zajęć. Możliwość odniesienia się do własnych doświadczeń praktycznych pozwala lepiej przekazać wiedzę teoretyczną by była ona użyteczna i porządkowała świat biznesu, a nie tworzyła swój własny czasem sztuczny i oderwany od realiów świat. Co do kształtowania menedżerów, to tak jak to zostało powiedziane wcześniej nie do końca o to chodzi, to raczej nadużywany slogan. My staramy się kształcić dobrych kandydatów, którzy będą mogli efektywnie wpisywać się w działania firm i poprzez własną pracę i zdobywając doświadczenie stawać się menedżerami.

 

Komentarze  

Bernard
@ Bernard 06.10.2019 11:19
Witam, osobiście absolutnie zgadzam się z Twoim wpisem !Look into my [cenzura] ... Iga: http://sp12.katowice.pl/

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks