Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 29.10.2014

Iwona Polok: Czym kierować się przy wyborze szklenia dla pracowników, dla siebie?

Ireneusz Górecki: Właściwie większość firm zamawiających szkolenia oczekuje rozwiązań dopasowanych do ich sytuacji, choć najczęściej otrzymują nieco zmodyfikowane gotowe programy szkoleń oparte często na licencyjnych „gotowcach”. Jednak coraz częściej spotyka się sytuację, gdy firmy zamawiające oczekują absolutnie unikalnych rozwiązań, ponieważ uważają, że są organizacją bardzo unikalną i specyficzną.

Główną zaletą szkoleń szytych na miarę jest możliwość stworzenia specjalistycznego programu szkolenia ściśle odpowiadającego potrzebom danej firmy. Dla pracodawcy istotne znaczenie ma również fakt, że wiążą się one z mniejszym wydatkiem finansowym, gdyż można wyszkolić większą liczbę osób za mniejsze pieniądze.

Organizując szkolenie, bez względu na jego temat, każda profesjonalna firma szkoleniowa stara się zdobyć jak najwięcej informacji o swoim kliencie, by pomóc mu osiągnąć konkretny cel. Taka firma podpowiada, jakie warto podjąć działania, czasami odradza niektóre rozwiązania i sugeruje inne, np. w przypadku połączenia firm zaplanowane przez pracodawcę szkolenie z
zarządzania czasem może okazać się nieadekwatne do aktualnych potrzeb pracowników, a nawet zostać odebrane jako policzek od szefa. Dlatego też dobra firma szkoleniowa najpierw musi umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, czy właśnie takiego szkolenia potrzebuje jej klient.

IP: Jakie cechy posiada efektywne szkolenie?

IG: Szkolenie jest wtedy efektywne, kiedy odpowiada rzeczywiście na zapotrzebowanie odbiorcy. Podstawowymi wyznacznikami profesjonalnych szkoleń są: renoma firmy i cena usług przez nią oferowanych. Dużym problemem szkoleń na rynku polskim jest bowiem oferowanie usług „szkoleniowopodobnych”, prowadzonych przez niewykwalifikowanych trenerów, za pomocą metod i materiałów, którym daleko do profesjonalizmu. Takie szkolenia łatwo rozpoznać – są tańsze niż standardowe oferty rynkowe.

Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) opracowała Standard Usługi Szkoleniowej. Dokument ten jest zbiorem zaleceń dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju
i natury prowadzonych szkoleń. Standard Usługi Szkoleniowej jest punktem odniesienia dla przedsiębiorców, czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.

IP: Kim jest dobry trener?

IG: Dotacje unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego spowodowały wzrost liczby realizowanych szkoleń, a co się z tym wiąże automatycznie wzrosło zapotrzebowanie na trenerów. Niestety, ale nie każdy może być trenerem. Dobry trener powinien przede wszystkim lubić pracę z ludźmi i umieć czerpać z tego przyjemność. Ważne jest, aby posiadał dystans do siebie i nie zatracił umiejętności krytycznej oceny samego siebie. Dojrzała osobowość i umiejętność panowania nad swoim emocjami to kolejny atut w zawodzie trenera. Niewątpliwie bycie elastycznym stanowi ogromną zaletę trenera, zarówno w odniesieniu do możliwości dostosowania się do oczekiwań uczestników jak i dyspozycyjności. Zatrudniając trenera do firmy szkoleniowej na pewno należy zwrócić uwagę, czy jest on także i praktykiem biznesu. Osoby, które pracowały wcześniej na stanowiskach managerskich posiadają o wiele większą wiedzę praktyczną na przykład z zakresu zarządzania zespołem. 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks