Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 08.04.2013

- W pewnym sensie te korzyści trudno od razu przeliczyć na pieniądze, ale to że firma zyskuje szkoląc pracowników, jest pewne?

Zwiększa się konkurencyjność firmy na rynku dzięki dobrze przygotowanej kadrze. Przeszkolenie działów sprzedaży, marketingu przekłada się na lepszą prezentację oferty. Dzięki szkoleniom z zarządzania zespołem, czasem, delegowania uprawnień zwiększa się wydajność pracowników.

Czy zysk wynikający ze szkoleń da się zmierzyć?

Pojedyncze szkolenia oczywiście zwiększają wydajność jednostki, natomiast najlepsze efekty przynosi stała współpraca z firmą szkoleniową i wspólne opracowanie rocznych planów szkoleń, które  w trakcie są jeszcze modyfikowane i dostosowywane do sytuacji rynkowej firmy.

- Wiadomo, że nie każde szkolenie wnosi coś do firmy. Jakie warunki muszą być spełnione, by dane szkolenie było faktycznie przydatne dla firmy?

Jeśli chodzi o szkolenia otwarte, na które przyjmowane są osoby z kilku organizacji, to należy zwrócić uwagę na program szkolenia – czyli czy  jest odpowiednio dobrany i pasuje nam zakres tematyczny. Bardzo ważny jest trener. Europejska Grupa Doradcza na stałe współpracuje z doświadczoną kadrą, która posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć.

Jeśli chodzi o szkolenia zamknięte – dla danej instytucji, to najważniejsze jest aby szkolenie było „uszyte na miarę” tzn. program i metody szkoleniowe, trener  muszą być dostosowane do konkretnych, jasno zdefiniowanych potrzeb oraz żeby w szkoleniu brały udział odpowiednio dobrane osoby.

- Z jakimi opiniami firm, które wzięły już udział w szkoleniach spotyka się Pani po kursach?

Firmy, które przeszkoliliśmy są zadowolone i bardzo duża część z nich na stałe z nami współpracuje. Wiadomo, że zdarzają się narzekania, że kawa była za słaba, że najlepiej jakby szkolenie zostało zorganizowane w Meksyku a nie w Mikorzynie, ale nie są to zastrzeżenia co do merytoryki szkolenia czy trenerów.

Dziękuję za rozmowę!

Agnieszka Kubicka
Trener w Europejskiej Grupie Doradczej

  Europejska Grupa Doradcza

 

 

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks