Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 01.09.2019

KW_TAGS

Tłumaczenie umów

Umowy są jednymi z najczęściej tłumaczonych dokumentów o charakterze prawnym. Ich obecność jest niezbędna dla funkcjonowania każdej firmy, a prawidłowo wykonany przekład umożliwia jej zgodną z prawem działalność na zagranicznych rynkach.

Tłumaczenia umów, ze względu na swój specjalistyczny charakter oraz nasycenie fachową, branżową terminologią, powinny być realizowane wyłącznie przez profesjonalnych tłumaczy z wykształceniem prawniczym.

Na czym polegają tłumaczenia umów i jaką rolę pełnią we współczesnym biznesie?

Umowy są obecnie jednymi z najczęściej tłumaczonych tekstów o charakterze prawno-ekonomicznym, gdyż stanowią niezbędny element funkcjonowania każdej firmy, której działalność opiera się na współpracy z zagranicznymi podmiotami. Zadaniem umów zawieranych między przedsiębiorstwami jest zobowiązanie do wykonania określonych czynności prawnych, potwierdzenie transakcji lub poświadczenie woli stron. Umowy sporządzone na piśmie najskuteczniej chronią interesy firm oraz pozwalają na precyzyjne określenie warunków współpracy, co ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie biznesu.

Przedsiębiorcy najczęściej zlecają wykonanie przekładów takich dokumentów, jak umowy handlowe, umowy o współpracy, umowy spółek, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, umowy o pracę lub zlecenie i wielu innych. Tłumaczenia umów są realizowane głównie w języku angielskim, który jest znany oraz powszechnie używany w codziennej działalności przez większość międzynarodowych firm i innych podmiotów gospodarczych. Niemniej jednak nie brakuje także firm zlecających wykonanie przekładów umów na inne języki obce, np. niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, litewski, ukraiński czy chiński.

Kto może realizować tłumaczenia specjalistyczne umów?

Tłumaczenia umów zaliczają się do specjalistycznych przekładów prawnych, które mogą być realizowane wyłącznie przez doświadczonych tłumaczy posiadających dodatkowo wykształcenie prawnicze. Znajomość systemów prawnych, regulacji oraz przepisów obowiązujących w konkretnych państwach pozwala bowiem tłumaczowi na wykonanie w pełni poprawnego tłumaczenia, które będzie mogło zostać bezpiecznie wykorzystane przez zleceniodawcę. Wiele umów zawiera ponadto aneksy oraz załączniki, które stanowią integralną ich część i również muszą zostać starannie przetłumaczone na wybrany język obcy. Załączniki do umów często mają inny charakter niż sama umowa np. mogą dotyczyć specyfikacji technicznej maszyny, której dotyczy zakup. Stąd biura tłumaczeń zawsze sprawdzają czy umowa w całości ma charakter prawny. Jeśli nie, to fragmenty wymagające innej wiedzy, trafiają do tłumacza danej specjalizacji np. technicznej, informatycznej, farmaceutycznej.

W specjalistycznych przekładach umów, które należą do grupy tłumaczeń prawniczych, szczególne znaczenie ma spójność terminologii oraz uwzględnienie realiów systemów prawnych, w których dany dokument ma funkcjonować. Tłumacze specjalizujący się w przekładach umów muszą posiadać znakomitą znajomość specjalistycznej terminologii prawniczej obowiązujących w obu krajach, a w wielu przypadkach także specyficznej terminologii stosowanej w konkretnej branży (np. w dziedzinie ekonomii, finansów i bankowości oraz medycynie). Takie rozbudowane umiejętności pozwalają im na dostarczenie klientom w pełni poprawnych oraz zgodnych z założeniami oryginalnego dokumentu tłumaczeń umów.

Tłumaczenia umów zwykłe czy przysięgłe? Czy wszystkie umowy powinny być uwierzytelnione?

Tłumaczenia umów są realizowane zarówno przez lingwistów z wykształceniem prawniczym, jak i przez tłumaczy przysięgłych. Tłumacze przysięgli posiadają specjalne uprawnienia nadane im przez Ministra Sprawiedliwości, które pozwalają im na wykonywanie tłumaczeń uwierzytelnionych lub poświadczanie przekładów zrealizowanych przez innych tłumaczy. Tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zgodność wykonanego przez siebie przekładu z oryginałem.

Oprócz odpowiedzialności tłumacza, tłumaczenie zwykłe różni się od przekładu przysięgłego także mocą prawną, którą posiada przełożony dokument – tłumaczenie przysięgłe z założenia jest bowiem dokumentem prawnym, który może zostać wykorzystany w sądzie, urzędzie lub innej instytucji wymagającej przekładu poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. Nie ma natomiast większej różnicy w jakości obu rodzajów przekładów. W zdecydowanej większości przypadków nie ma więc konieczności przysięgłego tłumaczenia umów, gdyż tłumaczenia zwykłe, jeśli realizują je profesjonalne biura tłumaczeń, posiadają dokładnie taką samą wysoką jakość, co przekłady uwierzytelnione.

Kwestia poufności, czyli komu bezpiecznie zlecać tłumaczenia specjalistyczne umów?

Umowy to specjalistyczne dokumenty o charakterze prawnym, które charakteryzują się skomplikowaną i często niezrozumiałą do laika terminologią. Dokładne zrozumienie treści dostarcza problemów większości osób, nawet jeśli dokument został sporządzony w ich rodzinnym języku. Jeszcze większych problemów dostarczają natomiast tłumaczenia umów, które napisane w obcym języku stają się całkowicie niezrozumiałe.

Z tego powodu, tłumaczenia umów powinny zostać powierzone doświadczonemu i godnemu zaufania biuru tłumaczeń, które najlepiej zadba o ochronę interesów oraz przygotuje w pełni zgodny z oryginałem przekład umowy. Firmy, dla których szczególne znaczenie mają także kwestie poufności, tłumaczenia prawnicze umów powinny zlecać wyłącznie tym biurom, które dodatkowo zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści przekazywanych im dokumentów.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

CATI i CAWI jako narzędzie służące do analizy popytu

Szczegółowa analiza popytu, kluczem do poznania preferencji klientów, prezentujemy metody CATI i CAWI

8 przyczyn upadku przedsiębiorstw - ryzyko dla start-upów

Najczęściej popełniane biznesowe błędy, które doprowadzają średnio 8 na 10 przedsiębiorstw do upadku w trakcie pierwszego roku ich istnienia.

Dobre praktyki CSR w polskim biznesie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła świadomość przedsiębiorców na temat wpływu firm na społeczeństwo i środowisko naturalne. Nie inaczej jest w...

Zamykanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą, bądź spółkę niebędącą osobowością prawną według przepisów muszą sporządzić wykaz składników majątku

Pasja kontra sprzedaż i marketing

Stare powiedzenie mówi ‘wybieraj mądrze swoich przyjaciół’, to samo tyczy się klientów. Taka rada wydaje się sprzeczna z intuicją i logicznym myśleniem

Telepraca – ważne wyzwanie menedżerskie

Praca na odległość to bardzo ciekawe i uczące wyzwanie dla obu stron umowy. Przede wszystkim jednak bardzo cenne doświadczenie dla zatrudniających.

Koszty energii zależne od grupy taryfowej

Jak obniżyć koszty energii? Z danych Energii dla firm wynika, że aż 30% przedsiębiorców może mieć nieprawidłowo dobraną energetyczną grupę taryfową!

Współczynnik odrzuceń – dlaczego ten wskaźnik jest tak ważny?

Bounce rate – czyli współczynnik odrzuceń, co nam mówi o stronie, jak go obniżyć i jakie wartości są „atrakcyjności” strony są odpowiednie dla nas?