Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 24.04.2015

Staż w firmie jest w równym stopniu korzyścią dla kandydata, jak i dla pracodawcy. Kandydat poprzez staż może poznać specyfikę danego stanowiska, a także strukturę organizacyjną i politykę działania przedsiębiorstwa. Natomiast pracodawca ma szanse na zdobycie cennego pracownika poprzez sprawdzenie stażystów w rzeczywistych warunkach zawodowych. A zatem jak zorganizować staż w swojej firmie?

Staż - co to takiego

Jest to płatna lub bezpłatna forma przyuczenia do zawodu. Staż może odbywać się w trakcie studiów (staż studencki) lub po całkowitym zakończeniu nauki (staż absolwencki). Staż jest czasem traktowany jako okres próbny w nowej pracy i może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Ważne jest to, że liczba stażystów nie może przekroczyć liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W jaki sposób zorganizować staż

Najlepszym sposobem jest organizowanie stażu przy współpracy z urzędem pracy.
To urząd wypłaca bezrobotnemu pensje za staż w wysokości 120 procent kwoty zasiłku. Opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. Badania lekarskie czy psychologiczne, które stwierdzają zdolność bezrobotnego do odbywania stażu, przeprowadzane są na wniosek PUP i finansowane z Funduszu Pracy.

Staż - zacznij od wniosku!

Według rozporządzenia wydanego przez Ministra Gospodarki i Pracy, aby zorganizować staż, trzeba w pierwszej kolejności złożyć wniosek do starosty.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane pracodawcy,
  • imię i nazwisko, wykształcenie, stanowisko opiekuna stażysty,
  • proponowany okres odbywania stażu,
  • liczbę przewidywanych miejsc pracy dla stażystów,
  • opis przewidywanych zadań wykonywanych podczas stażu (w tym nazwę zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska, zakres zadań zawodowych),
  • wymagania dotyczące predyspozycji fizycznych oraz psychicznych, poziomu wykształcenia, minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.

Staż - gdy wniosek został już złożony

Po złożeniu wniosku starosta ma miesiąc na podjęcie decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, zawierana jest umowa - w praktyce oznacza to podpisanie jej z powiatowym urzędem pracy.
Umowa ta powinna zawierać:

  • dane bezrobotnego odbywającego staż,
  • dane opiekuna stażysty,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
  • zobowiązanie pracodawcy do tego, aby staż był należycie przeprowadzony, zgodnie z uprzednio przyjętym programem.

Staż - obowiązki pracodawcy

Po podpisaniu umowy pracodawca powinien pamiętać, że organizacja stażu to nie tylko same korzyści, ale także obowiązki. Pracodawca powinien zapewnić stażystom realizację stażu zgodnie z ustalonym programem, profilaktyczną ochronę zdrowia, wszelkie szkolenia, zwłaszcza w zakresie BHP, odzież i obuwie robocze (jeśli wymagają tego warunki pracy). Do obowiązków należy także udzielenie wolnego na wniosek bezrobotnego odbywającego staż w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Andrzej Lazarowicz
 WFirma.pl

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Zamykanie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą, bądź spółkę niebędącą osobowością prawną według przepisów muszą sporządzić wykaz składników majątku

CATI i CAWI jako narzędzie służące do analizy popytu

Szczegółowa analiza popytu, kluczem do poznania preferencji klientów, prezentujemy metody CATI i CAWI

Wprowadzenie produktu na rynek - jak zrobić to najlepiej?

W dzisiejszych czasach jednym z kluczy do stabilnego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw jest ciągłe rozszerzanie oferty

5 MITÓW szkoleń integracyjnych

Zastanawialiście się czym naprawdę jest szkolenie integracyjne? Odpowiedź wydaje się z pozoru oczywista, ale po bliższym przyjrzeniu się „zaczynają się...

Telefon służbowy jaki model

Jaki model wybrać na telefon służbowy?

Kupno telefonu służbowego może się nieco różnić od wybierania smartfona na własny użytek. Na tym telefonie nie będziesz bowiem grał w gry czy...

Sezonowosc

Jak wygrać z sezonowością?

Sezonowość jest najczęściej zjawiskiem zewnętrznym, na które nie masz żadnego wpływu. Natomiast możesz się do niej w pełni przygotować.

Jak osiągnąć to, czego pragniesz. Wyznaczanie celów z Bryanem Tracym

Chcielibyśmy osiągać wszystko, co sobie wymarzymy, ale nie każdy wie, że nieprzypadkowy sukces zaczyna się od dokładnie sprecyzowanego celu i dobrego...

Jak dotrzeć z produktem do szerokiej grupy odbiorców

Dyfuzja innowacji to proces, który zaczyna się z chwilą wypuszczenia produktu na rynek. Jej model opracował w 1962 roku amerykański socjolog Everett...