Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 11.03.2014

KW_TAGS

Każdą osobę, która zdecyduje się na założenie działalności gospodarczej czeka szereg obowiązków. Z niektórych przyszły przedsiębiorca może sobie nawet nie zdawać sprawy. Przedstawiamy 10 kwestii, o których należy pomyśleć jeszcze przed otwarciem firmy.

Wpis do CEIDG - rejestracja działalności

Rejestracja działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych wymaga złożenia wniosku o wpis do CEIDG. W ewidencji znajdują się wszystkie firmy jednoosobowe działające na terenie Polski (również posiadające status zawieszonych). Uzyskanie wpisu do CEIDG wymaga złożenia wypełnionego formularza CEIDG-1.
Każdy przedsiębiorca może wypełnić wniosek zgłoszeniowy przez Internet, a następnie dostarczyć do urzędu osobiście, nadając na poczcie lub drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku jest to możliwe jeśli przedsiębiorca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, które służą potwierdzeniu tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Należy pamiętać, że formularz CEIDG-1 należy złożyć również w przypadku aktualizowania informacji o firmie. Wówczas zmiany należy wprowadzić w terminie do 7 dni od momentu ich powstania.

Wybór nazwy firmy - z czego musi się składać

Zgodnie z zapisem w kodeksie cywilnym „firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko”. Oprócz tego, przedsiębiorca może (ale nie musi) zawrzeć w nazwie inne słowa lub litery. Co za tym idzie nazwą firmy może być:

 • tylko imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz dowolna liczba słów lub liter w dowolnym języku.

Wybór nazwy jest o tyle istotny, że trafia ona na wszystkie dokumenty firmowe, w tym również faktury. Nazwę firmy można zmienić już w trakcie prowadzenia działalności – z zastrzeżeniem, że nowa wciąż musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Wybór kodów PKD - ile pozycji można wybrać?

Tak samo jak nazwę firmy tak kody PKD należy podać przy wypełnianiu formularza CEIDG-1. Mianem kodu PKD określa się 5-znakowy symbol służący określeniu rodzaju wykonywanej działalności. Przedsiębiorca może podać przy rejestracji dowolną ilość kodów PKD. Na samym druku CEIDG-1 można zaznaczyć ich 9, ale jeśli przedsiębiorca zechce, może zadeklarować większą liczbę (dowolną) wypełniając załącznik CEIDG-RD.

A co jeśli trudno jest zaklasyfikować daną działalność? W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wybrać obszar najbardziej zbliżony do faktycznie wykonywanej działalności. Nie wolno jednak zapomnieć, że kod wpisany jako pierwszy powinien określać główny obszar działalności firmy.

Koncesje, zezwolenia, licencje - dla jakiej działalności są konieczne

Jeszcze przed założeniem firmy warto sprawdzić czy przedsiębiorca nie będzie wykonywał tzw. działalności reglamentowanej, która wymaga zezwolenia. Do takich zalicza się m.in.

 • sprzedaż alkoholu,
 • działalność aptek,
 • działalność biura rachunkowego,
 • pośrednictwo sprzedaży nieruchomości.

Procedura uzyskania różnego rodzaju koncesji, zezwoleń czy licencji uzależniona jest od branży w jakiej działa firma.

Prawo do opłacania małego ZUS-u

Niektórym firmom przysługuje prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS przez pełne 24 miesiące prowadzenia działalności, czyli tzw. „małego ZUS-u. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

 1. nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat,
 2. nie współpracują z tą samą firmą, w której pracowali na etacie w tym samym roku lub w poprzednim (wykonując obowiązki pokrywające się ze współpracą).

Informacja o tym, czy danemu przedsiębiorcy przysługuje „mały ZUS” wynika z danych, które podaje w formularzu ZUS ZUA (służy do rejestracji płatnika składek ZUS). Po upływie wspomnianych pełnych 24 miesięcy należy opłacać „duży ZUS”, który jest o kilkaset złotych wyższy niż preferencyjny.

Rozważ czy musisz być VAT-owcem

Początkujący przedsiębiorca musi zastanowić się, czy zobowiązany jest zarejestrować się jako VAT-owiec czy nie musi tego robić. Rejestracja VAT nie zawsze jest bowiem kwestią wyboru i niejednokrotnie osoba zakładająca firmę nie ma innego wyjścia. Podczas otwierania firmy decydującym kryterium jest rodzaj działalności. Do rejestracji VAT obligują m.in.

 • handel nowymi środkami transportu,
 • sprzedaż alkoholu i papierosów,
 • świadczenie usług prawniczych czy jubilerskich.

W trakcie działalności konieczność rejestracji VAT także może się pojawić. Odnosi się to do właścicieli firm, których obrót przekracza 150 tys. zł netto rocznie. W przypadku, gdy firma działa krócej niż rok, limit ten wyliczany jest proporcjonalnie do czasu funkcjonowania.

Oprócz tego, niektóre firmy są odgórnie zwolnione z VAT. Chodzi tutaj np. o usługi świadczone przez dentystów, psychologów, pielęgniarki, czy lekarzy.

Wybierz księgowość

Decyzję o sposobie prowadzenia księgowości musi podjąć każdy nowy przedsiębiorca. W praktyce istnieją tutaj dwie opcje:

 1. Skorzystanie z usług biura rachunkowego.
 2. Prowadzenie księgowości na własną rękę.

W pierwszym przypadku przedsiębiorcę w wielu obowiązkach wyręczają księgowi. Decydując się na wybór Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego nie musi on dbać choćby o wypełnianie i drukowanie KPiR, kontakty z urzędem skarbowym oraz ZUS-em czy przechowywanie dokumentacji.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości konieczne może okazać się np. poszerzenie wiedzy w tym temacie. Zawsze można się również zdecydować na skorzystanie z dedykowanego oprogramowania, które ułatwi cały proces i pozwoli uniknąć wielu błędów. Wybierając Program do Fakturowania w inFakcie przedsiębiorca ma pełną świadomość firmowych rozliczeń.

Czy konieczne jest stosowanie kasy fiskalnej?

Sporo przedsiębiorców może być zobligowanych do instalacji kasy fiskalnej i wręczania klientom paragonów. Dotyczy to sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Jeśli przedsiębiorca prowadzi transakcje z innymi firmami obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej go nie dotyczy. Należy jednak wiedzieć, że istnieje możliwość zwolnienia nawet w przypadku sprzedaży osobom prywatnym. Może to wynikać przede wszystkim z:

 • limitu sprzedaży na rzecz osób prywatnych – 20 tys. zł rocznie,
 • charakteru działalności (np. usługi kurierskie i pocztowe),
 • sposobu zapłaty i ewidencjonowania tego faktu (np. w przypadku, gdy płatności za usługę dokonano na rachunek bankowy przedsiębiorcy, który prowadzi ewidencję pozwalającą połączyć zapłatę z transakcją).

W sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie przysługuje żadne zwolnienie z kasy jest zobligowany do instalacji, a także używania kasy fiskalnej.

Adres prowadzenia działalności

Składając wniosek CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca musi określić również adres głównego miejsca wykonywania działalności, a w przypadku jeśli istnieje – również dodatkowy adres prowadzenia firmy. Siedzibą może być choćby zwykłe mieszkanie służące zarówno do celów związanych z prowadzeniem firmy, jak i na użytek prywatny. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia do kosztów firmowych wielu wydatków mieszkaniowych, np. Internet, prąd, czynsz. Konieczne jest jednak oszacowanie, jaką część mieszkania przeznacza się wyłącznie na cele firmowe (podając procent metrażu).

Warto również pamiętać, że w przypadku mieszkania wynajmowanego, wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela danej nieruchomości na prowadzenie tam działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania

To na jaką formę opodatkowania zdecyduje się przedsiębiorca jest o tyle istotne, że wpływa ona na wysokość podatku dochodowego, a także określa sposób w jaki prowadzone są rozliczenia. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów,
 • karta podatkowa.

Trzeba zastrzec, że wybór formy opodatkowania nie jest w pełni swobodny – niektóre z form przeznaczone są bowiem jedynie dla określonej grupy działalności. Oczywiście możliwa jest również zmiana formy opodatkowania. Można tego dokonać raz w roku – do 20 stycznia.

Od tej zasady istnieje jeden wyjątek. Otóż możliwe jest przejście w ciągu roku z ryczałtu na zasady ogólne. Kiedy tak się dzieje? Automatyczne przejście z ryczałtu na zasady ogólne następuje jeśli przedsiębiorca osiąga przychód z działalności wykluczającej ryczałt – choćby jednorazowy. W praktyce sprowadza się to do wystawienia faktury w związku z działalnością, która uniemożliwia stosowanie ryczałtu. 

Sebastian Bobrowski
Dyrektor Finansowy

 

 

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Kanały i treści edukacyjne w internecie

Wraz z wyczerpaniem środków unijnych na szkolenia i przekwalifikowanie pracowników rynek szkoleń stracił swój impet, ale czy trend ten może powrócić?

Jak zredukować koszty domowego biura? Porady dla freelancera!

Kilka słów o rozwiązaniach pasywnych, które raz wdrożone przynoszą oszczędności stale, długofalowo i bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Oferty na tańszą energię dla firm

Na co zwrócić uwagę przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej? Standardem już jest możliwość zmiany sprzedawcy online – czy to bezpieczne?

Jak sobie poradzić z przeprowadzką dużego biura?

Jeżeli faktycznie chcemy, aby przez przeprowadzkę praca w firmie nie była całkowicie zdezorganizowana, warto to zmiany lokalizacji przystąpić...

Techniki SEO 2017

5 działań SEO, które nie sprawdzą się w 2017 roku

Algorytmy wyszukiwarki Google aktualizowane są nawet kilkaset razy w ciągu roku. Przekonaj się, jakie działania pozycjonujące mają sens.

Jakie korzyści otrzymuje pracodawca dzięki współpracy z freelancerem

Współpraca z freelancerem wiąże się przede wszystkim z mniejszymi kosztami pracodawcy w porównaniu do zatrudniania kogoś na umowę o pracę...

Pokaż swój biznes! - czyli wszystko o wystawie sklepowej

Wystawa sklepowa to jedna z najskuteczniejszych metod reklamy produktów. Jej fenomen polega nie tylko na dużej sile oddziaływania i niskich kosztach

Jak wprowadzić Kaizen w życie? - wykorzystujemy potencjał filozofii

Praktycznych metod pozwalających wykorzystać potencjał filozofii Kaizen do poprawy sytuacji Waszych firm jest sporo