Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 07.04.2013

KW_TAGS

Każdy przedsiębiorca musi uzbroić się w cierpliwość, zanim w końcu uda się rozwinąć skrzydła, z powodu licznym formalności i zezwoleń zanim otworzy sklep. Warto jednak podjąć wyzwanie, bo nadal może to być dochodowy interes.

Zanim przystąpimy do zastanawiania się nad asortymentem, znajdźmy odpowiednią lokalizację. Najkorzystniej jest otworzyć sklep w ruchliwym punkcie :

 • na osiedlu,
 • w pobliżu głównych ulic, podziemi
 • przystanków komunikacji miejskiej
 • albo w miejscu, gdzie w okolicy niewiele jest placówek handlowych.

Są dwie możliwości w przypadku sklepu -  musimy albo znaleźć gotowy lokal, który przystosujemy do potrzeb działalności, albo taki obiekt wybudować od podstaw, co związane jest z licznymi formalnościami.

Dużo prościej jest otworzyć sklep w już istniejącym lokalu, choć i w tym przypadku często może się okazać, że konieczna jest zmiana sposobu użytkowania. Pamiętajmy, że jeśli tak się stanie, trzeba to zgłosić w starostwie i dopiero po otrzymaniu decyzji wolno przystąpić do prac adaptacyjnych. Musimy także ocenić zakres tych prac, gdyż niekiedy jest on na tyle duży, że  konieczne będzie pozwolenie na budowę- to wiąże się z wystąpieniem o warunki  zabudowy na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania.

Formalności

Co jeszcze musimy zrobić, aby rozpocząć biznes? Oprócz tradycyjnych obowiązków przedsiębiorą musi dokonać:

 • rejestracji działalności,
 • wyboru formy prowadzonej działalności
 • wyboru sposobu rozliczania z fiskusem,
 • dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem pracowników
 • znaleźć odpowiedni lokal,
 • powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS).

Pamiętajmy, że przedsiębiorca, który zamierza otworzyć sklep, ma obowiązek zgłosić lokal, w którym będzie prowadzona działalność handlowa do sanepidu w celu wydania opinii.

Po zakończeniu czy to prac budowlanych czy adaptacyjnych należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Wniosek składa się do powiatowego inspektora sanitarnego i trzeba to zrobić najpóźniej na 14 dni przed planowanym uruchomieniem działalności.

Co powinny znaleźć się we wniosku

 • imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy, numery REGON oraz NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu,
 •  określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • aktualny odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prowadzonej działalności – indywidualnie czy w spółce).

Jeśli spełnione są stawiane przez przepisy wymagania, zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu i na tej podstawie nastąpi wpis do rejestru zakładów.

Sanepid i HACCP

W sklepie spożywczym nie obejdzie się też bez zasad HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej. Przy czym w małych obiektach wystarczą zasady uproszczone, w dużych – nie obejdzie się już bez pełnego HACCP.

Warto pamiętać, że działalność będzie podlegać rutynowej kontroli inspektorów, którzy co jakiś czas będą sprawdzać, czy sklep spełnia określone wymagania higieniczno-techniczne.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze jest zatem opisanie zagrożeń, które mogą wystąpić przy dystrybucji i przechowywaniu żywności. Trzeba uwzględnić zagrożenia: mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne (np. brud, kurz, odchody gryzoni). Ważna jest temperatura, czas przechowywania produktów, i wilgotność w pomieszczeniach. W sklepie trzeba badać przyjmowane produkty, sprawdzać, czy nie są przeterminowane, nadpsute, czy mają odpowiednie specyfikacje. Załoga sklepu musi czuwać nad pracą chłodziarek, trzeba gromadzić i przeglądać otrzymywane od producentów deklaracje i specyfikacje.

Kolejne zezwolenia i koncesje

Wizyta w sanepidzie to niestety nie koniec formalności. Jeżeli w sklepie planujemy sprzedaż napojów alkoholowych, to musimy postarać się o zezwolenie na ich dystrybucję.

Wydaje je wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację sklepu. Są trzy rodzaje zezwoleń:

 • A (piwo),
 • B (wino)
 • C (wódka).

Zezwolenia wydawane są oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania sklepu i ustalonego limitu zezwoleń. Jeśli jednak na terenie danej gminy jest już sporo sklepów monopolowych, to możemy spodziewać się problemów z uzyskaniem koncesji. Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku ustanowienia pełnomocników – ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres sklepu,
 • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny albo umowa najmu),
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

Za zezwolenie trzeba również uiścić opłatę. Wnosi się ją na rachunek gminy, jeszcze przed wydaniem zezwolenia dla początkującego przedsiębiorcy:

 • 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc., do 18 proc. (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł – przy sprzedaży napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu sprzedaży alkoholu w sklepie wiedzieć, że w następnych latach będziemy musieli do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wartość ta przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5 do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 proc. – wynosi 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca wnosi opłatę na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Komentarze  

Florencia
@ Florencia 25.10.2021 03:20
Thanks for the sensiblе critique. Ⅿe and my neighbor wеre
jᥙst preparing tⲟ do a littⅼe reseaгch about this.
We ɡot a grab a boook frоm ouur area librfary Ьut I
think I learned mοre frоm tһіs post. I'm ѵery glad tо see sᥙch excellent іnformation beіng shared
freely out tһere.

Feel free tߋ visit my webb blog :: youtube seo ᴠ2: https://carwash77776.blog-eye.com/6678935/5-tips-about-rank-video-youtube-you-can-use-today
Carmen
@ Carmen 20.02.2020 07:30
Inspiring quest there. What occurred after? Good luck!

my web [cenzura] ... seriöse broker online trading
take profit deaktivieren: https://partypoint-nienburg.de/wie-komm-ich-schnell-an-geld/521/online-trading/
Nannie
@ Nannie 08.01.2020 12:22
Witam, osobiście absolutnie zgadzam się z Twoim tekstem !Feel free to surf to my web page Ola: http://gmina.przeworsk.pl/
Paweł
@ Paweł 05.09.2019 13:11
Osoby, które interesują się prowadzeniem sklepu spożywczego zapraszam na kanał youtube: SpożywczaTV https://[cenzura]you tube.com/channel/UCz yLsnbIpN_TQYITy1U6oy Q
Konrad
@ Konrad 05.02.2019 17:59
Osoby zainteresowane chęcią otwarcia małego sklepu spożywczego lub osoby potrzebujące zmian w prowadzonych ale niezbyt rentownych sklepach własnych zapraszam do kontaktu. Nasza firma zajmuje się przekazywaniem od podstaw wiedzy na temat działania takich małych sklepów spożywczych w małych miejscowościach, na osiedlach oraz na wsiach, dostosowanych do obecnie panujących warunków rynkowych. Osoby chcące otworzyć sklep szkolimy i przygotowujemy a na początku przedstawiamy informacje i analizujemy pomysł, osoby już prowadzące szkolimy i pomagamy wprowadzić odpowiednie zmiany aby sklep przynosił oczekiwane zyski. Zapraszam do kontaktu .
olka
@ olka 27.11.2017 17:21
Bardzo przydatny wpis! :)
_________________
http://positiveretail.pl/systemy-lojalnosciowe/

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Hostel – coraz popularniejszy, czym różni się od hotelu?

Nie jest trudno założyć hostel, pod warunkiem, że znajdzie się odpowiednio duży lokal, najlepiej w centrum miasta i posiada chociaż 50 tys. zł.

Jak otworzyć hotel i nie zginąć w gąszczu przepisów?

Zastanawiasz się nad otworzeniem niewielkiego hotelu ale boisz się formalności? Niepotrzebnie! Ten biznes nie jest obwarowany koncesjami, a jedynie...

Salon kosmetyczny - biznes jak malowany

Pomimo dużej ilości salonów, zapotrzebowanie na ich usługi nieustannie rośnie...

Jak otworzyć hotel dla psów

Jeśli chcesz otworzyć hotel dla psów, nie potrzebujesz specjalnych pozwoleń czy certyfikatów, ale musisz spełnić dwa podstawowe warunki: 1. Musisz lubić psy i...

Warzywniak - zielony biznes, ale czy sklep z warzywami jest dochodowy?

Sklep z warzywami i owocami może powstać nawet w niedużym lokalu. Warunkiem sukcesu jest jednak dobra lokalizacja

Reseller skyshop

Sky-Shop.pl poszukuje Resellerów

W ostatnim czasie platforma sklepowa Sky-Shop.pl postawiła na intensywny rozwój. Sky-Shop.pl proponuje pracę na intuicyjnym i funkcjonalnym...

Własny blog - jak zarabić na blogowaniu?

Blog - to już nie tylko znana i popularna forma prowadzenia własnej strony, wielu blogerów zajmuje się tym zawodowo i czerpie stałe zyski

Myjnia ręczna – biznes opłacalny stale czy jedynie sezonowy?

Myjnie samochodowe cieszą się dużą popularnością, która wzrasta wraz z coraz większą ilością samochodów na ulicach