Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 04.06.2015

KW_TAGS

bank-vs-msp

Nadzieja dla firm zaniedbanych przez banki

Mimo, że małe firmy stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – wytwarzają one ok. 70 proc. krajowego PKB, to niestety statystyki pokazujące skalę zaniedbania w finansowaniu tych firm przez sektor bankowy są mocno niepokojące.

Według statystyk NBP, dynamika przyrostu kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w bankach spada wyraźnie już od 7 lat. O ile spadek w latach 2009-2010 można było uzasadnić skutkami kryzysu światowego, to spadki dynamiki od 2012 roku są już tylko wynikiem polityki sektora bankowego.

Zwiększone wymogi kapitałowe dla banków wprowadzone przed KNF oraz rosnąca presja konkurencyjna, spowodowały reorientację banków w kierunków kredytów konsumpcyjnych. Ożywienie kredytowe dla firm w 2014 roku miało charakter jednorazowy i wynikało z wprowadzenia unijnych poręczeń kredytowych dla banków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli wyłączyć występujące w powyższej statystyce kredyty dla wolnych zawodów (np. lekarze, prawnicy) to można oszacować, że obecny przyrost „rok do roku” portfela dla przedsiębiorstw indywidualnych, tj. głównie mikro i małych firm, wynosi ok. 2%. Oznacza to, że obecny 3,4% wzrost PKB nie jest w znacznej mierze finansowany przez banki w Polsce.
Zaskakujące, ale ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku spółek, którymi są z reguły średnie i duże przedsiębiorstwa. Wzrost portfela kredytów dla tej grupy pomiędzy kwietniem 2014 a kwietniem 2015 wyniósł tylko 3,3%.

Źródło: Należności i zobowiązania banków – Statystyka monetarna i finansowa NBP

Z danych Eurostatu wynika, że aż 41% firm nie otrzymuje kredytu (albo otrzymuje go w kwocie mniejszej od wnioskowanej) z powodu złej historii kredytowej lub jej braku, za niskiego ratingu kredytowego lub braku zabezpieczenia.

Przyczyny odmów finansowania zwrotnego


Źródło : Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020, IBS

 Okresowe lub stałe problemy z płynnością to smutna codzienność olbrzymiej większości polskich przedsiębiorstw. Prawie co druga firma bez szans na kredyt to nie tylko co drugi przedsiębiorca bez szans na rozwój swojego biznesu, ale też – w skali całej gospodarki – dużo większe ryzyko upadłości firm z powodu braku gotówki w kasie. Kłopoty z pozyskaniem finansowania przekładają się na terminowość płatności faktur przez małe i średnie firmy. Według Barometru Płatności to właśnie małe 

i średnie firmy najbardziej opóźniają płatności - blisko 60% faktur płaconych jest przez nie po terminie. Według wyników Bibby MSP Index odsetek firm, które skarżą się na opóźnione płatności od swoich kontrahentów wyniósł 83,8 proc.To właśnie z myślą o takich firmach powstała platforma BizOnCapital.pl „Chcemy to zmienić.

W BizOnCapital.pl to mali przedsiębiorcy będą najważniejsi” - mówi Stefan Świątkowski, współzałożyciel platformy. BizOnCapital.pl jest polską platformą pożyczkową, specjalizującą się 

w kredytowaniu mikro i małych przedsiębiorstw przez Internet. To instytucja skoncentrowana na alternatywnym finansowaniu rozwoju firm, które nie mogą lub nie chcą liczyć na zrozumienie i pomoc w banku. 

Bo Tobie się może udać!

Na platformie obowiązywać będą jasne procedury i proste zasady czyli minimum formalności, dostęp online i szybka decyzja kredytowa. Twórcy BizOnCapital.pl zapowiadają, że ich celem jest zbudowanie wzajemnego zaufania w relacjach ze swoim partnerem w biznesie – Przedsiębiorcą – i te zasady odzwierciedla hasło platformy - „Bo Tobie się może udać!”.

Oferta jest tworzona przy wykorzystaniu kompetencji i doświadczenia dwóch bankowców z długoletnim doświadczeniem – Michała Zielke i Stefana Świątkowskiego, który opracował m.in. efektywną metodologię analizy ryzyka i oceny zdolności kredytowej firm mikro. „Dla nas każdy Przedsiębiorca i jego firma jest warta zainteresowania. Dlatego bliska jest nam raczej filozofia działania renomowanych polskich funduszy pożyczkowych dla firm, które skupiają się na tym, aby swoim klientom dać szansę wykazania, że prowadzą zdrowy i dochodowy biznes i są w stanie w terminie regulować swoje zobowiązania, a ich pomysły mają realną podstawę”- podkreśla Stefan Świątkowski.

Swoją strategię biznesową opierają na budowaniu trwałych relacji z Przedsiębiorcami poprzez połączenie rosnącej siły Internetu ze specjalistyczną wiedzą sektora polskich funduszy pożyczkowych, które od ponad 20 lat wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa.

„Wierzymy w wygodę, którą niesie Internet. Rozumiemy ją jako stałe dążenie do prostoty, przejrzystość bez niedomówień i niespodzianek oraz kompleksowość, czyli ułatwianie wszelkich aspektów procesu Przedsiębiorcy” – podkreśla Michał Zielke, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Twórcy BizOnCapital.pl wierzą, że ciężka praca poparta ciekawymi i nowoczesnymi rozwiązaniami finansowymi jest gwarantem sukcesu każdego przedsięwzięcia.

Alternatywa dla banku

„Można powiedzieć, że Platforma BizOnCapital.pl powstaje właściwie na życzenie Przedsiębiorców, z którymi do tej pory współpracowaliśmy w bankach. Wiemy, że główna przyczyna w kłopotach z finansowaniem bankowym tkwi w dość sztywnych procedurach badania wiarygodności i zdolności kredytowej oraz w przeregulowaniu sektora bankowego. My stawiamy na łatwość dotarcia do odpowiedniego pożyczkodawcy i zdrowy rozsądek przy podejmowaniu decyzji kredytowych, podparty rzetelną wiedzą o specyfice funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wierzymy, że to będzie budować długotrwałe relacje pomiędzy naszą Platformą a Klientami. - mówi Michał Zielke, członek zarządu.

Pierwszym produktem dostępnym na platformie bizoncapital.pl jest pożyczka pod kontrakt, funduszu pożyczkowego Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., przygotowana z myślą o firmach realizujących kontrakty inwestycyjne swoich Klientów. Oferta opiera się przede wszystkim na finansowaniu tych firm, które chcą rozwijać swój biznes i inwestować - np. mają już podpisane kontrakty i potrzebują środków finansowych do jego realizacji. Przedsiębiorca może liczyć nawet na 200 tys. zł. Istotą pożyczki jest zasada indywidualnego podejścia do Przedsiębiorcy przy ocenie jego potrzeb i zdolności kredytowej. Zarządzający portalem BizOnCapital.pl deklarują, że kolejne produkty są już w przygotowaniu.

 

Komentarze  

antybank
@ antybank 05.06.2015 14:29
Kredyty w bankach dla przedsiębiorców to porażka, zero szans dostać, tony dokumentów chcą i do tego jeszcze ci doradcy! Przedstaw biznesplan, efektywność, udowodnij że zwróci się to za miesiąc, a najlepiej to miej wkład własny taki, żeby kredyt spłacić od razu i tylko odsetki spłacaj sobie powoli.

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Strzałki - windykacja

Trzy strategie odzyskiwania długów - windykacji nie należy się bać

Gdy należność nie spłynie w terminie, trzeba wybrać odpowiedni sposób odzyskiwania należności. Sposobów na windykację jest kilka, podpowiadamy najlepsze

umowa franczyzy

Umowa franczyzy - na co należy zwrócić uwagę przed jej podpisaniem

Franczyza to sposób na własny biznes pod cudzym szyldem. Jest to rodzaj umowy, polegającym na prowadzeniu przez przedsiębiorcę działalności w ramach już...

Biznesplan

BiznesPlan - czy rzeczywiście jest konieczny?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej bez stworzenia biznesplanu jest...

Menedżer finansowy w małej firmie - eksces czy konieczność?

Przedsiębiorstwa, które wyrosły z mikrofirm często nie wiedzą, które z ich działań są opłacalne, a które przynoszą straty.

bank-vs-msp

Kredyty dla firm, nierówna walka - BANK VS. MŚP

Dynamika przyrostu kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych w bankach spada wyraźnie już od 7 lat, spadki od 2012 roku są już tylko wynikiem polityki...

elastyczna windykacja strategia

Etyczna windykacja - czas przełamać stereotypowe spojrzenie

Firmy windykacyjne, działając według jasno wyznaczonych zasad etycznych, przekonują do siebie kolejnych klientów.

bizoncapital

Platforma pożyczkowa szansą dla firm zaniedbanych przez banki?

Okresowe lub stałe problemy z płynnością to smutna codzienność większości polskich przedsiębiorstw. Prawie co drugi przedsiębiorca w kraju jest bez...

Sygnały Forex

Sygnały Forex – co to jest?

Alternatywne metody pozyskiwania dochodu pasywnego cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest inwestowanie...